paperwork

Perskaičiuota sąžiningai

2014-08-08 0 859 Views

 

Visi, prisijungę prie memorandumo, įgis teisę naudotis specialiai šiam tikslui sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžiningai” ir juo pažymėti prekybos ir paslaugų teikimo vietas, naudoti jį reklamoje, oficialiuosiuose dokumentuose ir renginiuose ir informuoti vartotoją, kad laikosi memorandume nustatytų principų.

„Memorandumo pasirašymas – nuoseklus žingsnis, pereinant nuo prognozių ir spekuliacijų apie būsimus kainų pokyčius prie realių darbų. Pasirašę memorandumą atsakingai ir sąžiningai dirbantys verslo atstovai įsipareigos, kad euro įvedimas netaptų nepagrįsto kainų augimo pretekstu. Gyventojai galės stebėti, o valstybinės institucijos privalės kontroliuoti, kaip šio įsipareigojimo laikomasi praktikoje ir, esant reikalui, taikyti sankcijas”, – teigia Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Iškilmingas rugpjūčio 18 d. renginys Vyriausybėje pažymės prisijungimo prie memorandumo pradžią. Prisijungti prie memorandumo bus galima iki euro įvedimo dienos, tai yra iki 2015 m. sausio 1 d., internetu arba užpildžius paraišką ir ją pateikus prisijungimą prie memorandumo administruojančiam organizatoriui arba Ūkio ministerijai, savivaldybės administracijai, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, VšĮ „Versli Lietuva” ir jos atstovams Lietuvos miestuose, verslo inkubatoriams, verslo informaciniams centrams.

„Dalyvaudami Sąžiningo kainų perskaičiavimo kampanijoje ūkio subjektai turės galimybę pademonstruoti verslo brandumą ir atsakomybę vartotojams. Tikimės, kad prie memorandumo prisijungs dauguma Lietuvoje veikiančių įmonių ir jas vienijančių asociacijų, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas. – Noriu atkreipti dėmesį, kad prisijungimą prie memorandumo reikėtų vertinti ne kaip savanoriškai prisiimtą papildomą suvaržymą, o kaip galimybę verslui tapti labiau matomam, žinomam, atpažįstamam ir pasinaudoti prisijungimu prie memorandumo ir jo logotipu kaip nemokama rinkodaros priemone. Šiuo logotipu visuomenė bus informuojama, kad laikomasi memorandume nustatytų principų. Tad skatinu visus verslo subjektus jungtis prie memorandumo ir kviečiu šiuo svarbu laikotarpiu ir verslo atstovus, ir institucijas susitelkti bendram darbui.”

Pasak finansų ministro Rimanto Šadžiaus, memorandumą pasirašę verslininkai žengia atsakingą žingsnį. „Būtent į šios kampanijos dalyvius gyventojai pirmiausia kreips dėmesį. Esu tikras, kad verslininkai sugebės savo praktine veikla greitai išsklaidyti dalies visuomenės nepagrįstą baimę dėl savaiminio kainų augimo įvedant naują valiutą”, – sako finansų ministras.

Savivaldybės iki 2014 m. rugpjūčio 11 d. Ūkio ministerijai elektroniniu paštu raimonda.loceryte@ukmin.lt turi pateikti užpildytas paraiškas dėl prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo.

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas numato, kad, netinkamai perskaičiavus prekių ar paslaugų vertes iš litų į eurus ar nesilaikant kitų įstatymo reikalavimų, bus taikomi įspėjimai ir baudos.

Galutinį sprendimą dėl Lietuvos priėmimo į euro zoną 2014 m. liepos 23 d. paskelbė Briuselyje posėdžiavusi ES Ministrų Taryba. Praėjus 30 dienų po šio sprendimo, t. y. nuo rugpjūčio 22 d., visose prekybos ir paslaugų teikimo vietose kainos vartotojams turi būti nurodytos dviem valiutomis – litais ir eurais.
Lietuva 2015 metais taps 19-ąja euro zonos nare ir paskutine iš trijų Baltijos šalių, įsivesiančia bendrą ES valiutą.

Parengta pagal Finansų ministerijos informaciją

Kategorija:   Naujienos
Atgal