• Pirmas
  • Naujienos
  • Mokesčiai už išgaunamas dujas ar naftą – ir į savivaldybių biudžetą
mokesciai-gali-dideti-d-grybauskaite-vadinama-pensininku-prezidente-20323

Mokesčiai už išgaunamas dujas ar naftą – ir į savivaldybių biudžetą

2014-08-07 0 782 Views

Pasak aplinkos viceministrės D. Matonienės, dalį surinktų mokesčių siūloma skirti savivaldybėms, todėl mokesčiai už išgaunamą naftą ir dujas pakliūtų ne tik į valstybės, bet ir į savivaldybių biudžetą. Pastarosios galėtų tikėtis apie 2,65 mln. papildomų lėšų.

Įstatymo projekte numatyta tradiciniams naftos ir dujų ištekliams, tiek išgaunamiems iš sausumos telkinių, tiek išgaunamų jūroje, taikyti vieną bazinį mokesčio tarifą – 12% nuo pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje. Šis tarifas būtų taikomas nuo įstatymo įsigaliojimo, t. y. 2015 m. sausio 1 d. Taip pat liktų galioti ir 4,5–9% kompensacinis mokesčio tarifas tradicinės naftos ir dujų telkiniams, kurie išžvalgyti ne vien privačiomis lėšomis, teigiama ministerijos pranešime.

Išsklaidytiesiems angliavandeniliams (netradiciniams) siūloma nustatyti vieną bazinį mokesčio tarifą – 15% nuo pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje. Šis mokesčio tarifas būtų pradedamas taikyti ne anksčiau kaip po trejų metų nuo įstatymo įsigaliojimo, nes trejus metus nuo leidimo naudoti išsklaidytuosius angliavandenilius išdavimo dienos už šiuos išteklius būtų taikomas nulinis mokesčio tarifas. Šia lengvata naftos bendrovės išgaunančios išsklaidytuosius angliavandenilius galės pasinaudoti trejus metus, skaičiuojant nuo leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 metų.

Mokestis būtų mokamas už faktiškai išgautą naftos ir dujų išteklių kiekį pagal faktines gavybos apimtis, teikiant kiekvieną ketvirtį mokestines deklaracijas ir sumokant mokestį.

Numatoma, kad 10% angliavandenilių mokesčio būtų skiriami savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami ištekliai, biudžetui. Dalis šio mokesčio būtų skiriama viešojo intereso paslaugų infrastruktūrai gerinti, viešųjų pastatų statybai ir modernizavimui, viešųjų ir rekreacinių erdvių įrengimui, o kita dalis lėšų – aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti.

         

Išrašas iš įstatymo projekto 10 straipsnio
„10 straipsnis. Mokesčio įskaitymas
1. Angliavandenilių išteklių mokestis įskaitomas: 90 procentų – į valstybės biudžetą, 10 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami angliavandenilių ištekliai, biudžetą, iš kurių 50 procentų skiriama savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimui ir jų sprendinių natūroje įgyvendinimui, viešojo intereso paslaugų infrastruktūros savivaldybės teritorijoje įgyvendinimui, viešųjų pastatų statybai ir modernizavimui, viešųjų ir rekreacinių erdvių įrengimui ir 50 procentų – Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta bauda yra įskaitoma: 90 procentų – į valstybės biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojama Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti, o 10 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra išgaunama nafta ir dujos, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojama Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti.”

Kategorija:   Naujienos
Atgal