IMG 2793-600

LSA valdyba svarstė aktualius savivaldybėms klausimus

2014-09-05 0 865 Views

Posėdyje dalyvavo ir informaciją dėl veiksmų plano ir priemonių, kurios padėtų kovoti su Rusijos įvestomis sankcijomis maisto produktų importui, pateikė Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis, Viešojo valdymo politikos departamento prie VRM direktorius Paulius Skardžius, kiti atsakingi asmenys.IMG 2740-600

Asociacijos patarėjas ES klausimais A. Gražulis pateikė svarbią informaciją, susijusią su Lietuvos delegacijos ES Regionų komitete sudarymu naujam 2015-2020 metų laikotarpiui. Kiekviena ES valstybė narė privalo iki š. m. spalio mėn. atnaujinti nacionalinės delegacijos RK sudėtį. Kandidatus į Regionų komiteto narius Lietuvos savivaldybių asociacijai teikia regionų plėtros tarybos.

Europos Sąjungos (Nicos) sutartimi nustatytas Lietuvos delegacijos narių skaičius – 18 (9 tikrieji ir 9 pakaitiniai), ši mūsų šaliai tenkanti narių kvota liks tokia pati, kol dar viena valstybė narė prisijungs prie ES. Skaityti plačiau >>

Delegacijos mandatų ir kandidatų pasiskirstymas:
(paryškinti – tikrieji nariai, kiti- pakaitiniai)

  • Lietuvos socialdemokratų partija: Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, Mindaugas Sinkevičius, Jonavos r. meras, Algimantas Gaubas, Šiaulių r. meras, Algirdas Neiberka, Vilkaviškio r. meras.
  • Tėvynės sąjunga/Lietuvos krikščionys demokratai: Arnoldas Abramavičius, Zarasų r. savivaldybės tarybos narys, Andrius Kupčinskas, Kauno m. meras, Algirdas Vrubliauskas, Alytaus r. meras.
  • Darbo partija: Vytautas Vigelis, Švenčionių r. meras, Jonas Pinskus, Vilniaus m. savivaldybės mero pavaduotojas, Odeta Žerlauskienė, Skuodo r. savivaldybės tarybos narė.
  • Partija Tvarka ir teisingumas: Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės meras, Daiva Matonienė, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė.
  • Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga: Povilas Žagunis, Panevėžio r. meras, Jonas Jarutis, Kupiškio r. meras.
  • Liberalų ir centro sąjunga: Kęstutis Vaitukaitis, Elektrėnų savivaldybės meras, Zinaida Tresnickaja, Visagino savivaldybės tarybos narė.
  • LR liberalų sąjūdis: Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos m. meras.
  • Nepartiniai: Deivydas Vyniautas, Mažeikių r. savivaldybės tarybos narys.

Delegacijos vadovu išrinktas Arnoldas Abramavičius, Zarasų r. savivaldybės tarybos narys,pavaduotoju – Mindaugas Sinkevičius, Jonavos r. meras.

IMG 2778-600LSA direktorė Roma Žakaitienė pristatė klausimą dėl Valstybinių funkcijų peržiūros. Vyriausybė įgaliojo ministerijas ir kitas Vyriausybei atskaitingas institucijas atlikti funkcijų peržiūrą. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų peržiūra yra vienas peržiūros etapų, į kurį įtraukiama ir Savivaldybių asociacija. Atliekant šią peržiūrą, siekiama išsiaiškinti valstybinės funkcijos atlikimo kokybę, įvertinti, kaip funkcionuoja priežiūros ir reikalingų lėšų apskaičiavimo mechanizmas. Pasiūlymai dėl funkcijų peržiūros bus nagrinėjami Valstybės valdymo tobulinimo komisijoje.

Direktorė pažymėjo, jog praktikoje savivaldybės vykdo ir tokius darbus, kurie nėra apibrėžti kaip valstybinės funkcijos. Tokie darbai iš savivaldybių reikalauja nemažai papildomų finansinių išteklių, tačiau jie nėra apibrėžti Vietos savivaldos įstatyme kaip valstybinė funkcija ir šių darbų administravimui savivaldybėms neskiriamos administravimo lėšos. Skaityti plačiau >>>

LSA direktoriaus pavaduotojas, patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais Rimantas Čapas informavo apie numatomus savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimus, kuriuos liepos 23 d. pateikė derinti Finansų ministerija.IMG 2659-600

R. Čapas konstatavo, jog juose atsižvelgta į LSA nuo 2010 m. rudens keltą prašymą ir numatyta nuo 2015 m. pakeisti schemą (formulę), pagal kurią apskaičiuojamas gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) procentas, tenkantis visų savivaldybių biudžetams nuo įplaukų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus. Remiantis Finansų ministerijos parengtais įstatymų projektais, bus atstatyta iki 2011 m. taikyta GPM procento savivaldybėms nustatymo (skaičiavimo) schema, kai prognozuojamą GPM padidėjimą ar sumažėjimą dėl bendrų ekonominių rodiklių (t. y. dėl natūralaus ekonomikos augimo ar mažėjimo) pasidalydavo valstybės ir savivaldybių biudžetai.

2010–2014 m. galiojusi GPM procento savivaldybėms nustatymo (skaičiavimo) schema ne tik atėmė iš savivaldybių suinteresuotumą skatinti užimtumą, investicijas, ūkinę veiklą ir pajamų augimą jų teritorijose, mažinti emigracijos mastą, bet ir faktiškai įšaldė savivaldybių biudžetų pajamas krizinių 2009–2010 m. lygyje.

IMG 2758-600LSA minėtiems įstatymų projektams pateikė siūlymus, į kuriuos atsižvelgus, 2015 m. turėtų gerokai didėti visų savivaldybių biudžetai.

Asociacijos valdybos posėdyje taip pat išrinktas LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas, kuriuo tapo Mažeikių r. savivaldybės meras Antanas Tenys.

Kategorija:   Naujienos
Atgal