• Pirmas
  • Naujienos
  • Tarpinstitucinė darbo grupė svarstė siūlymus dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo
imagesr

Tarpinstitucinė darbo grupė svarstė siūlymus dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo

2014-11-14 0 776 Views

Darbo grupėje, kuriai vadovauja ministras Dainius Pavalkis, dirba Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai bei socialinių partnerių – Lietuvos savivaldybių asociacijos bei profesinių sąjungų atstovai. Darbo grupė svarstė profesinių sąjungų pateiktus siūlymus dėl pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo. Darbo grupės posėdyje dalyvavo LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus

Pateikta keliolika siūlymų, kaip pagerinti mokytojų darbo apmokėjimo sąlygas. Siūloma panaikinti pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų „žirkles” ir visiems mokytojams, turintiems tą patį darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją, taikyti vienodą koeficientą. Po intensyvių diskusijų nuspręsta, kad palaipsniui būtų galima kelti minimalią koeficientų ribą iki vidurkio. Atlyginimas būtų skaičiuojamas už darbą su klase, nesvarbu, kiek toje klasėje būtų mokinių. Iš viso tam reikėtų 63 milijonų litų. Kadangi iš karto tiek lėšų skirti nėra galimybių, minėto tikslo planuojama siekti palaipsniui.

Taip pat siūloma „išimti” iš mokyklų direktorių, jų pavaduotojų, skyrių vedėjų etatų 5 kontaktines valandas. Jei vadovai nevestų pamokų, atsirastų papildomų pamokų mokytojams, pagerėtų mokyklos vadyba. Šio siūlymo įgyvendinimą pasiūlyta sieti su mokyklų valdymo struktūros peržiūra ir administravimo išteklių optimizavimu.

Svarstytas pasiūlymas didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų tarnybinio atlyginimo koeficientą, jų 1 valandos darbo įkainį prilyginti mokytojo darbo valandai. Švietimo ir mokslo ministerija jau kitąmet ketina padidinti auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus iki 10 proc., arba 200 Lt per mėnesį.

Darbo grupė jau anksčiau sutarė keisti finansavimo metodiką ir mokinio krepšelį skaičiuoti ne mokiniui, bet klasei. Tikimasi, kad tai užtikrins stabilesnį ir adekvatesnį mokyklų finansavimą net mažėjant mokinių skaičiui. Naujos metodikos taikymui tikimasi pasirengti per 2015 metus. Kitame posėdyje ketinama aptarti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo koncepciją.

Kategorija:   Naujienos
Atgal