• Pirmas
  • Naujienos
  • Regionų komitete pristatyta rinkimų Ukrainoje 2014 m. gegužės 25 d. stebėjimo misijos ataskaita
IMG 5454-600

Regionų komitete pristatyta rinkimų Ukrainoje 2014 m. gegužės 25 d. stebėjimo misijos ataskaita

2014-11-17 0 1014 Views

A. Abramavičius savo ataskaitoje pabrėžė, kad nepaisant saugumo užtikrinimo sunkumų ir problemų, kilusių dėl to, kad savivaldybių rinkimai vyko tuo pat metu kaip ir prezidento rinkimai, rinkimų dieną rinkėjų aktyvumas buvo didelis, atmosfera iš esmės teigiama, spaudimas balsuotojams nebuvo daromas. Ypač sunki padėtis buvo Kijeve, kur vienu metu vyko net ketveri rinkimai – prezidento ir mero, politinių partijų sąrašų ir daugumai atstovaujančių kandidatų į miesto tarybą rinkimai.

Savivaldybių rinkimai vyko visuose Ukrainos regionuose, išskyrus Krymą, kurį 2014 m. vasario mėn. aneksavo Rusijos Federacija. Taip pat nepavyko atidaryti kai kurių rinkimų apylinkių šalies pietryčiuose, nes ginkluotos gaujos užimdavo ir nusiaubdavo patalpas, arba užrakindavo jas, kad į vidų nepatektų rinkėjai.

Pateikęs iš esmės teigiamą rinkimų įvertinimą, ataskaitoje A. Abramavičius įvardijo sritis, kuriose dar reikėtų siekti pažangos rengiant tikrai demokratinius rinkimus, – tai vengti keleto rinkimų vienu metu, įgyvendinti skaidresnę rinkimų komisijų narių parinkimo sistemą, įdiegti veiksmingesnę balsų skaičiavimo procedūrą, paviešinti oficialius rinkimų rezultatus per įmanomai trumpiausią laiką.

Apibendrindamas savo pasisakymą A. Abramavičius pabrėžė, kad didžiausią įspūdį rinkimų dieną paliko rinkėjų troškimas prisidėti prie savo šalies atgaivinimo ir jų masinis dalyvavimas rinkimuose. „Atmosfera iš esmės buvo harmoninga nepaisant ilgų eilių ir nepatogių sąlygų”, – sakė A. Abramavičius.

Pažymėtina, kad Ukrainos Centrinė rinkimų komisija užregistravo apie 3 000 tarptautinių stebėtojų ir 20 tarptautinių organizacijų, stebėjusių gegužės 25 d. vykusius rinkimus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal