2014.11.19-1

Intensyvi Valdybos posėdžio darbotvarkė

2014-11-21 0 1172 Views

Euro įvedimo šalies įstatyme nustatytų reikalavimų priežiūrą vykdys 17 institucijų, tuo būdu užtikrinant tinkamą vartotojų teisių apsaugą visuose vartotojams teikiamų paslaugų sektoriuose. Prekybos ir paslaugų teikimo vietose bus vykdomi patikrinimai visos Lietuvos teritorijoje ir apims visas apskrityse esančias savivaldybes. Planuojama atlikti virš 30 000 patikrinimų.

Posėdyje buvo diskutuota ir komunalinių atliekų tvarkymo klausimais. Lietuvos 2014.11.19-2komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija (LKATA), vienijanti savivaldybių ir privataus kapitalo įmones, kreipėsi į valdybos narius pasitarti dėl susidariusios situacijos, atliekų tvarkymo sektoriuje, pristatyti atliekų tvarkytojų siūlymus sistemos tobulinimui bei aptarti bendradarbiavimo su LSA galimybes, sprendžiant atliekų tvarkymo sektoriaus problemas. Atliekų tvarkytojai siūlo atsisakyti administratoriaus sąvokos ir detalaus komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų reglamentavimo. LKATA nuomone, sprendimus dėl sistemos organizavimo turi priimti savivaldybės ir tik jos turi teisę spręsti kokias funkcijas turėtų vykdyti regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybių įmonės ar pačios savivaldybės. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė tokiam siūlymui. Posėdžio metu taip pat buvo aptarta itin aktuali viešųjų pirkimų organizavimo problematika.

LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, pristatė ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimo aktualijas. Seimo Švietimo, mokslo ir 2014.11.19-3kultūros komitetui pritarus grupės Seimo narių siūlymui nuo 2015 m. padidinti ikimokyklinio ugdymo (IU) krepšelį nuo 4 iki 8 valandų per dieną, savivaldybės pateikė nuomonę, jog toks sprendimas nepagerins ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimo ir neišspręs finansavimo ir darželių stygiaus problemų. IU įstaigų problema aktuali tik keliose savivaldybėse, tačiau išėmus lėšas iš savivaldybių savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirtų pinigų, bus mažinamas visų savivaldybių savarankiškumas taip pat sumažės savivaldybių skolinimosi limitai.

LSA Valdyba nusprendė nepritarti minėtam Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nutarimui, kadangi IU krepšelio padidinimas iki 8 val. būtų atliktas savivaldybių savarankiško biudžeto sąskaita, t. y. perkeliant 252,4 mln. Lt (73,1 mln. Eur) sumą iš savivaldybių savarankiškų asignavimų į tikslinę valstybės dotaciją MK finansuoti. Tokiam sprendimui savivaldybės pritartų, jei krepšelis būtų didinamas ne savivaldybių savarankiškų asignavimų sąskaita, bet skiriant papildomų lėšų iš Valstybės biudžeto.

LSA direktoriaus pavaduotojas, patarėjas savivaldybių ekonomikos ir finansų klausimais Rimantas Čapas posėdyje pateikė informaciją apie 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2381 svarstymo eigą.2014.11.19-4

Artėjant Vyriausybės organizuojamam Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimui Lietuvos savivaldybių asociacija kasmet teikia antikorupcinių iniciatyvų skatinimo ir apdovanojimų pretendentus. Skatinant aktyvesnį visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje, Valdybos posėdyje buvo patvirtintas ir šių metų galimų asociacijos kandidatų į apdovanojimus sąrašas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal