• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės kviečiamos dalyvauti Europos Komisijos projekte „Kultūra miestams ir regionams“

Savivaldybės kviečiamos dalyvauti Europos Komisijos projekte „Kultūra miestams ir regionams“

2015-01-26 0 1072 Views

Projektas, kuris finansuojamas pagal EK programą „Kūrybinga Europa“, truks iki 2017 m. rugsėjo mėnesio.

Pagrindinis projekto tikslas – pakviesti valstybes nares pasidalinti geriausiais pavyzdžiais bei įgyta patirtimi, kaip kultūra gali tapti miestų bei regionų vystymosi įrankiu. Taip pat – pristatyti sėkmingo investavimo į kultūrą istorijas, suteikti pagalbą atskiriems miestams bei regionams rengiant bei įgyvendinant kultūros integravimo strategijas.

Pagrindinės projekto temos yra tokios: kultūros paveldas kaip ekonominio augimo ir socialinės įtraukties įrankis, kultūra ir kūrybinės industrijos kaip miestų atgimimo bei ekonominio atsigavimo variklis bei kultūra kaip įrankis socialinei įtraukčiai, socialinėms inovacijoms bei tarpkultūriniam dialogui.

Pirmajame projekto etape, pavadintame „Sėkmės istorijų katalogas“, bus atrinkta 70 geriausių sėkmingo miestų bei regionų vystymosi investuojant į kultūrą pavyzdžių, pagal kuriuos bus parengtas katalogas, padėsiantis vietos savivaldos institucijoms geriau suprasti investavimo į kultūrą svarbą bei dinamiką.

Norinčios dalyvauti atrankoje dėl teisės patekti į šį katalogą savivaldybės savo sėkmės istorijos aprašymą anglų kalba pagal pridedamą klausimyną gali pateikti iki 2015 m. vasario 20 d.

Antrajame etape bus rengiami pažintiniai vizitai į 15 atrinktų miestų bei regionų, o kvietimas teikti paraiškas dalyvauti vizituose bus paskelbtas atskirai 2015 m. balandžio – gruodžio mėnesiais.

Taip pat bus rengiamos konsultacijos miestų bei regionų administracijoms, kaip parengti plėtros strategijas įtraukiant ir kultūrą. Kvietimas teikti paraiškas gauti tokias konsultacijas bus skelbiamas atskirai 2016 m. sausį.

Projektą vykdys trys nevyriausybinės organizacijos – EUROCITIES, KEA bei ERRIN, jo veikla bus finansuojamos EK lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia, minėtąjį klausimyną PDF formatu – čia.

Kategorija:   Naujienos
Atgal