Aptartas daugiafunkcių centrų vaidmuo savivaldybėse

2015-02-25 0 975 Views

Savivaldybių politikai, savivaldybių administracijų bei daugiafunkcinių centrų darbuotojai ir bendruomenių atstovai kartu su kitų institucijų bei organizacijų specialistais dalinosi praktinėmis įžvalgomis bei rekomendacijomis apie daugiafunkcių centrų perspektyvas, aktualija ir plėtros galimybes.

Konferencijoje „Daugiafunkcių centrų vaidmuo Lietuvoje – iššūkiai ir galimybės“ pranešimus apie šių centrų reikšmę vietos bendruomenėms ir visai savivaldybei parengė Pakruojo, Utenos bei Plungės savivaldybių atstovės bei daugiafunkcinių centrų vadovės.

Konferencijoje buvo aptarti projekto „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse, II etapas“ rezultatai. Šiuo projektu siekiama plėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir gerinti kaimo vietovių gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų kokybę, siekiant kaimo vietovių gyventojams, o ypač socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių asmenims, padėti įgyti darbo rinkai reikalingas kompetencijas ir suformuoti įgūdžius aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projekto metu daugiafunkcių centrų ir vietos bendruomenių atstovams buvo organizuojama ilgalaikė mokymosi programa, kurioje dalyvavo 42 daugiafunkciai centrai iš 28 savivaldybių.

Remiantis centrų pateiktomis ataskaitomis, 27 centrų vykdyti renginiai ir veiklos per 6,5 mėn. laikotarpį įtraukė 26600 dalyvių.

Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 90 daugiafunkcių centrų. Didžioji jų dalis veikia kaip mokyklų skyriai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal