• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės gali teikti savo pastabas dėl Globaliojo švietimo koncepcijos

Savivaldybės gali teikti savo pastabas dėl Globaliojo švietimo koncepcijos

2015-04-09 0 761 Views

Koncepcijos tikslas – įtvirtinti globaliojo švietimo sampratą bei pateikti jo įgyvendinimo gaires, kurios užtikrintų nuoseklų ir kokybišką globalųjį švietimą. Dokumento rengėjai siekia apibrėžti globaliojo švietimo bei jo įgyvendinimo kokybę lemiančius veiksnius ir sukurti teisines bei institucines prielaidas nuosekliai tobulinamai globaliojo švietimo veiklai Lietuvoje plėtoti.

Koncepcijos projektą rengia Švietimo ir mokslo ministerija.

Savo pastabas ir siūlymus savivaldybės gali pateikti iki gegužės 15 d. Koncepcijos projektą bei pastabų teikimo formą rasite čia.

Globaliojo švietimo aktualijos bus aptartos ir kitą savaitę, balandžio 13 dieną, Vilniuje vyksiančioje konferencijoje „Globaliojo švietimo scenarijus: nuo sampratos iki veiksmų”. Daugiau informacijos apie ją rasite čia.

Kategorija:   Naujienos
Atgal