• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA siūlo, kad tiesiogiai išrinkti merai iš karto taptų LSA suvažiavimo delegatais

LSA siūlo, kad tiesiogiai išrinkti merai iš karto taptų LSA suvažiavimo delegatais

2015-09-10 0 771 Views

LSA narių atstovų suvažiavimas yra aukščiausia LSAinstitucija, kur sprendžiami svarbiausi savivalybių klausimai, renkamas LSA prezidentas, nustatomosLSA prioritetinės veiklos kryptys ir užduotys. Šiuo metu LSA suvažiavimas turi 146 delegatus.

Pakeitus įstatymo „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų“ pakeitimo projektą, tiesiogiai išrinktų 60 merų nebereikėtų atskirai skirti į LSA suvažiavimus savivaldybių tarybų sprendimais.

Pagal minėtą įstatymą, šiuo metu kiekvienai savivaldybei suvažiavime atstovauja vienas asmuo nuo 10 savivaldybės tarybos narių, taip pat vienas asmuo nuo likusios nepilnos dešimties (daugiau kaip 5). Papildomai prie nustatytos kvotos savivaldybės, kuriose gyvena daugiau kaip 100 000 gyventojų, nuo kiekvieno kito 100 000 (taip pat nepilno) renka po 1 asmenį. Savivaldybės savo atstovus į Suvažiavimą savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui renka pagal kvotas, proporcingai rinkimus laimėjusių partijų vietoms tarybose.

Priėmus pakeitimus, LSA suvažiavimas turėtų 206 delegatus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal