• Pirmas
  • Naujienos
  • 114-oje Regionų komiteto sesijoje – net 14 regionams svarbių klausimų

114-oje Regionų komiteto sesijoje – net 14 regionams svarbių klausimų

2015-10-16 0 961 Views

Sesijoje pranešimus skaitė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federika Mogherini (Federica Mogherini), už regioninę politiką atsakinga Europos Komisijos narė Corina Kretu (Corina Creţu), už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komisaras Philas Hoganas (Phil Hogan), už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakingas komisaras Gunteris Oettingeris (Günther Oettinger) bei Miguelis Ariasas Canete (Miguel Arias Cañete), Europos komisaras, atsakingas už klimato politiką bei energetiką.

RK patvirtino nuomones dėl ES geresnio reglamentavimo darbotvarkės, tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimo, klimato kaitos, genetiškai modifikuotų maisto produktų bei pašarų, bendrosios skaitmeninės rinkos, finansinių priemonių teritoriniam vystymuisi
remti, mokesčių skaidrumo, 2016 m. ES biudžeto.

Daug diskusijų susilaukė nuomonė dėl Bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimo, kuriai pasiūlymų buvo pateikę ir Lietuvos delegacijos nariai. Mūsų nariams, nors ir gavusiems palaikymą iš kolegų kaimyninėse šalyse, nepavyko pakeisti RK siūlymo sugriežtinti šiuo metu galiojančias liberalias nuostatas dėl lėšų paskirstymo tarp pirmojo ramsčio (rinkos priemonės) ir antrojo (kaimo plėtros politika). RK pasiūlė apriboti šį perskirstymą numatant galimybę pervesti iki 10 proc. lėšų iš pirmojo ramsčio į antrąjį, o ne atvirkščiai.

Į Lietuvos delegacijos narių pasiūlymus nuomonei „Energetikos sąjungos dokumentų rinkinys“ stiprinti konkurencingumą, skatinti regioninį bendradarbiavimą bei užtikrinti didesnį skaidrumą energetikos sektoriuje buvo atsižvelgta didesne balsų persvara.

Kategorija:   Naujienos
Atgal