• Pirmas
  • Naujienos
  • Vyriausybėje – apie savivaldybių vaidmenį pabėgėlių integracijos procese

Vyriausybėje – apie savivaldybių vaidmenį pabėgėlių integracijos procese

2015-11-18 0 1157 Views

Vyriausybės nutarimu sudarytos Komisijos užsieniečių integracijos įgyvendinimo klausimams koordinuoti posėdyje Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė pristatė LSA atliktos savivaldybių apklausos dėl pabėgėlių priėmimo savivaldybėse rezultatus.

Apklausa parodė, kad savivaldybes pasigenda konkretesnės informacijos šia tema: neaišku, kokios bus vykdomos integracijos programos, kas jas vykdys, kiek lėšų bus skiriama pabėgėlių įkurdinimui, jų individualiai integracijai, kokias funkcijas vykdys „Caritas‘ ir Lietuvos Raudonasis Kryžius, o kokia atsakomybė teks savivaldybėms.

„Geriau pasiruošti priimti pabėgėlius savivaldybėms padėtų aiškus pabėgėlių integravimo šalyje planas ar programa, kurioje būtų apibrėžtos visų šiame procese dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybė. Taip pat turėtų būti numatytas atitinkamas finansavimas“, – posėdyje teigė LSA patarėja.

Būtų reikalinga ir informacinė – metodinė medžiaga, kuria vadovaudamosi savivaldybės galėtų formuoti atitinkamą gyventojų požiūrį ir išvengti galimų interpretacijų šiuo klausimu. Taip pat svarbu organizuoti mokymus įvairių sričių specialistams, analizuoti užsienio šalių patirtį.

Komisijos pirmininkas, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus pabrėžė, kad savivaldybių vaidmuo labai svarbus ir todėl tikslinga būtų kiekvienoje savivaldybėje paskirti žmogų, koordinuojantį pabėgėlių integracijos procesą.

Šiuos klausimus kartu su ministerijų atstovais numatyta aptarti ir artimiausiame LSA valdybos posėdyje.

Kategorija:   Naujienos
Atgal