• Pirmas
  • Naujienos
  • Konferencijoje išsamiai aptartos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo galimybės
nvo konf bendras 1200

Konferencijoje išsamiai aptartos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo galimybės

2016-02-18 0 1306 Views

Ši konferencija yra dalis projekto “Gerojo valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse”, kurį įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kartu su partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) bei Norvegijos „Change the World“.

Apibendrindamas projekto rezultatus Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas akcentavo, kad minėto projekto tikslas – stiprinti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą skatinant nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą viešajame gyvenime, pagerinti savivaldybių viešojo valdymo sistemą keliant viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukiant papildomus finansavimo šaltinius.

Įgyvendinant projektą pernai 10-tyje Lietuvos savivaldybių buvo vykdomi mokymai, kuriuose dalyvavo savivaldybių politikai, administracijos darbuotojai, NVO atstovai. Taip pat kiekvienai projekte dalyvaujančiai savivaldybei baigiamos rengti bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimo rekomendacijos.

Konferencijoje LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytės aptarė abiejų sektorių skirtumus, dabartinių santykių kontekstą bei glaudaus bendradarbiavimo privalumus. Pasak jos, savivaldybės ir NVO turėtų būti lygiaverčiai partneriai, aiškiai suvokiantys savo užduotis ir bendrą tikslą – teikti kokybiškas viešąsias paslaugas visuomenei. Tam būtinas nuolatinis bendravimas ir abipusis pasitikėjimas, įtvirtinti bendros veiklos metodai, efektyvesnė projektų finansavimo ir konkursų sistema.

Ramunas 1200

Savivaldybių pasirengimą iki 2020 metų bent 15 procentų perduoti viešąsias paslaugas NVO sektoriui pristačiusi Vidaus reikalų ministerijos Vietos savivaldos politikos skyriaus vedėja Dalia Masaitienė teigė, jog viešųjų paslaugų perdavimas pats savaime nėra vienareikšmiškas procesas, nes nėra aiškaus šių paslaugų klasifikavimo ar perdavimo metodo, ir net terminas „viešųjų paslaugų perdavimas“ suprantamas skirtingai.

Tyrimą apie valstybės institucijų, NVO ir piliečių požiūrį į bendradarbiavimą priimant viešuosius sprendimus pristatė Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva Petronytė, o tyrimo apie NVO ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimą rekomendacijas – NVO teisės instituto direktorė Aurelija Olendraitė.

Konkrečius savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo pavyzdžius konferencijos dalyviams pateikė Kazlų Rūdos, Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybių atstovai. Apie savivaldybių ir NVO sektorių bendrą darbą Norvegijoje kalbėjo projekto “Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse” partneris, Norvegijos asociacijos „Change the World“ direktorius Mauricio Delizas (Mauricio Deliz).

grupes 1200

Antrojoje dalyje konferencijos dalyviai dirbo grupėse ir aptarė savivaldybių bei NVO bendradarbiavimo galimybes ir patirtį kultūros, meno, sporto, socialinių reikalų, sveikatos ir švietimo srityse.

nvo 1200

Kategorija:   Naujienos
Atgal