• Pirmas
  • Naujienos
  • Tarptautiniame forume miestų klausimais pristatyta ir Lietuvos patirtis
Amsterdamas 1200

Tarptautiniame forume miestų klausimais pristatyta ir Lietuvos patirtis

2016-05-31 0 1075 Views

Forumo rengėjų teigimu, miestai susiduria su įvairiais iššūkiais: jie turi užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, prisidėti įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ bei ES ekonominio, socialinio ir teritorinio vystymosi tikslus. Tuo pat metu miestams tenka spręsti sudėtingas visuomenės problemas, tokiais kaip demografiniai pokyčiai, klimato kaita, jaunimo nedarbas, pabėgėlių krizė.

Seminaro „Žalieji miestai“ surengtoje diskusijoje Lietuvos delegacijos RK narė Daiva Matonienė pasidalino Lietuvos patirtimi įgyvendinant efektyvaus energijos vartojimo didinimo priemones bei pristatė renovacijos programą, pabrėždama, kad pastarosios sėkmę garantavo tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei savivaldybių įtraukimas. RK narė taip pat akcentavo holistinį požiūrį į miestų vystymą ir miestų atsakomybę sudarant palankias sąlygas gyventojams gauti įvairias paslaugas.

Forumo metu aptarti konkretūs veiksmai, reikalingi įgyvendinti ES miestų darbotvarkę, bei miestų vaidmuo ES politikos formavimo procese. Forumo rėmuose vyko įvairūs teminiai seminarai, taip pat – RK biuro bei COTER komisijos posėdis.

Renginį organizavo RK, Nyderlandų savivaldybių asociacija, Amsterdamo miesto savivaldybė ir Šiaurinės Olandijos provincija.

Kategorija:   Naujienos
Atgal