• Pirmas
  • Naujienos
  • Regionų komitete – apie turizmą regionuose ir migracijos iššūkius
RK RM 1200

Regionų komitete – apie turizmą regionuose ir migracijos iššūkius

2016-12-07 0 885 Views

Lietuvos delegacijos RK nariai kartu su kolegomis iš kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų patvirtino nuomonę dėl turizmo regioniniu lygmeniu. Joje Europos Komisija (EK) raginama persvarstyti 2010 metų turizmo strategiją, parengti integruotą turizmo politiką, susijusią su visomis svarbiomis ES politikos sritimis, ir pateikti daugiametę darbo programą su aiškiais tikslais, rodikliais ir turizmui skirtomis priemonėmis.

RK nuomonėje teigiama, kad regionai ir miestai ateityje turėtų parengti turizmo strategijas, derančias su Europos ir makroregioninėmis strategijomis. Taip pat – kurti viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimą bei viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes naujai turizmo infrastruktūrai skatinti ir įgyvendinti.

RK trise 1200
P. Žagunis, R. Malinauskas, V. Komskis

Sesijoje kalbėta ir apie žemės ūkio produktų kainų svyravimo reguliavimą bei naują Europos įgūdžių darbotvarkę, buvo persvarstytos Darbuotojų komandiravimo bei Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos.

Antroji sesijos diena buvo skirta migracijai, aptartas EK rengiamas Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planas. Buvo pabrėžta, kad būtent vietos ir regionų valdžios institucijos daugiausiai susiduria su integracijos iššūkiais. RK nariai akcentavo ir tai, šis veiksmų planas turi būti taikomas tik naujiems atvykstantiems asmenims (migrantams, pabėgėliams arba papildomos apsaugos gavėjams), kurie yra trečiųjų šalių piliečiai ir teisėtai gyvena ES. Taigi, į jo taikymo sritį nepatektų nei ES valstybių narių piliečiai, kurių tėvai arba seneliai yra kilę iš trečiųjų šalių, nei ES piliečiai, pasinaudoję laisvo judėjimo teise, bei jų šeimų nariai.

RK nuomone, integracija, kaip politikos sritis negali egzistuoti viena pati – ji turi apimti tokias sritis kaip švietimas, užimtumas, socialinė apsauga, visuomenės sveikata, būstas ir kitos, todėl būtų geriausia integracijos politiką įgyvendinti horizontaliai, kad į su integracija susijusius iššūkius būtų atsižvelgta kiekviename sektoriuje.

EP bendra 1200

RK nariai palankiai įvertino Komisijos požiūrį, kad pabėgėlių integracijos ir įtraukimo į darbo rinką politika neturi būti vykdomos kitos, juos priimančiosios visuomenės pažeidžiamų grupių sąskaita.

Sesijoje buvo aptarta ir bendra Europos prieglobsčio sistemos reforma bei teisėtos migracijos klausimai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal