• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA valdybos nariai diskutavo apie regionų politiką bei investicijų pritraukimą
Valdyba9 1

LSA valdybos nariai diskutavo apie regionų politiką bei investicijų pritraukimą

2016-12-06 0 1190 Views

„Mūsų organizacijų tikslas tas pats – regionų stiprybė ir geresnės sąlygos žmonėms dirbti bei gyventi Lietuvoje. Valstybės dėmesys regionams turi būti išskirtinis,“ – teigė R. Dargis. Pasak jo, verslas nori stipraus partnerio – savarankiškos savivaldos, todėl jai turi būti suteikta daug daugiau galių nei yra dabar.

Valdyba8

Pasak LSA prezidento, Druskininkų mero Ričardo Malinausko, visos savivaldybės turi labai panašias problemas, bet tuo pačiu metu yra labai skirtingos.

„Nacionaliniu mastu suformuota regioninė politika šiuos skirtumus įvardintų, atskleistų jų specifiką ir privalumus investuotojams,“ – sakė LSA prezidentas.

Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis pabrėžė, jog būtinybę plėtoti regionus pirmiausiai turi suvokti centrinė valdžia, nes būtent nuo jos priimamų sprendimų priklauso, ar savivaldybės turi pakankamai paskatų bei įrankių kurti darbo vietas ar surinkti kuo daugiau Gyventojų pajamų mokesčio. Merai taip pat atkreipė dėmesį į regionų bei savivaldybių bendradarbiavimo, o ne konkuravimo svarbą.

Buvo sutarta artimiausiu metu inicijuoti LSA ir LPK bendrą susitikimą su Ministru Pirmininku, kuriame būtų aptarti konkretūs siūlymai gerinti investicinę aplinką regionuose ir stiprinti savivaldybių savarankiškumą.

Valdyba2

Valdybos nariai aptarė ir savivaldybių bendradarbiavimą su Kalėjimų departamentu. Šiuo metu savivaldybės tarpininkauja dėl socialinės paramos ir kitos socialinės pagalbos teikimo, organizuoja viešuosius darbus, dalyvauja sprendžiant priklausomybių ir smurto problemas, įgyvendina projektus, vykdo elgesio korekcijos programas, socialiniai darbuotojai lankosi nuteistųjų gyvenamosiose vietose.

Pasak Kalėjimų departamento direktorės Živilės Mikėnaitės, būtų galima dar intensyviau vykdyti bendrus projektus su probacijos tarnybomis dėl nuteistųjų resocializacijos, taip pat – dirbti su priklausomybes turinčiais asmenimis, plėtoti smurtinio elgesio prevencijos priemones.

Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius Emilis Subata ir sveikatos apsaugos viceministras Valentin Gavrilov LSA valdybai pristatė projektą “Alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos, gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės tobulinimas“, kurio tikslas – sukurti koordinuotą asmenų, turinčių priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, siuntimo ir priežiūros modelį. Numatoma, kad projekte dirbs 16 savivaldybių, kurių specialistai dalyvaus mokymuose ir stažuotėse regioniniuose priklausomybės centruose bei kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse.

Valdybos nariams taip pat buvo pateikta informacija apie savivaldybių investicinius projektus (IP), teikiamus su projektiniais pasiūlymais (PP) dėl regionų projektų įgyvendinimo. Šiuo metu sudaryti 94 regionų projektų sąrašai už 354,875 mln. eurų ES fondų lėšų (tai yra 38,60 proc. visų galimų projektų lėšų).

Pasak Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) direktorės Editos Mielienės, IP kokybė per 2016 m. metus šiek tiek gerėja: antrąjį šių metų pusmetį departamentas teikia dvigubai mažiau pastabų dėl jų tobulinimo. Kaip pagrindines klaidas rengiant projektus VRM atstovė įvardino PP ir IP pateikiamą skirtingą informaciją, nepagrindžiamą projekto poreikį, neaprašomą viešosios paslaugos teikimą, neteisingai nurodomus lėšų šaltinius, pajamas bei išlaidas, neatliekamą rizikos vertinimą ir kita.

Valdybos nariai, atsižvelgdami į Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso prašymą užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, taip pat patikslino Lietuvos delegacijos sudėtį šioje institucijoje. Delegacijos pagrindiniais nariais tapo Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas bei Trakų rajono merė Edita Rudelienė, pakaitiniais nariais – Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė ir Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis. Patikslinta delegacijos sudėtis bus teikiama tvirtinti Ministrui Pirmininkui.

Valsyba17 1

Posėdyje taip pat buvo nutarta patvirtinti LSA ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM bendradarbiavimo sutartį, kuria numatoma dirbti kartu plėtojant bei įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo priemonių srityse.

Merai taip pat priėmė sprendimą, jog LSA inicijuotų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisas, kuriose būtų numatyta galimybė vandens kainas diferencijuoti ne tik pagal vartotojų grupes, bet ir pagal suvartojamo vandens ir/ar sutvarkomų nuotekų kiekį. 

Valdyba14 2

Kategorija:   Naujienos
Atgal