Savivaldybės pasigenda svaresnio vaidmens vykdant šalies regionų politiką

2018-05-31 0 1661 Views

Šiandien Jonavoje vyko XXIV-asis Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavimas, kuriame pažymėta jog savivaldybės pasigenda svaresnio vaidmens vykdant regionų politiką šalyje.

„LSA jau daugelį metų akcentavo, kad savivaldybių vaidmuo kuriant stipresnį regioninį lygmenį yra minimalus. Džiugu, kad regionų plėtra šiandien yra viena labiausiai diskutuotinų temų viešojoje erdvėje. Šiais metais buvo parengta Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga“. Pagrindinė regioninės politikos ašis – savivaldybės. Sieksime, kad šios teorinės nuostatos būtų greičiau įgyvendintos ir savivaldybėms būtų sudarytos palankesnės sąlygos gerinti jų ekonomikos augimą“, – teigė LSA prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.

Atsižvelgdamos į šios Vyriausybės siekį stabdyti ekonominių ir socialinių skirtumų didėjimą bei užtikrinti tolygią ir sparčią regionų plėtrą, savivaldybės pageidauja suteikti daugiau teisinių galių Regionų plėtros taryboms, sudaryti palankesnes skolinimosi galimybes, sukurti finansinį mechanizmą, padėsiantį savivaldybėms investuoti į darnią ir tvarią regiono plėtrą.

Suvažiavimo metu delegatai priėmė rezoliuciją, kurioje šiuo klausimu kreipiasi į Seimą ir Vyriausybę.

Taip pat kasmetinio suvažiavimo metu delegatai atkreipė dėmesį, kad vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją. Dėl savivaldos veiklos savarankiškumo šalyje suvažiavime taip pat priimta rezoliucija.

„Pastaraisiais metais nacionalinė valdžia priėmė ne mažai sprendimų, kuriais parodomas nepasitikėjimas vietos savivalda, ribojamas savivaldybių savarankiškumas bei sprendimų priėmimo laisvė“, – atstovaudamas šalies savivaldybes pabrėžė R. Malinauskas.

Jau greitai bus metai kai veikia naujas ūkinės veiklos reglamentavimas. Įsteigti naują juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti ar patikėti naujos veiklos vykdymą jau veikiančiai įmonei savivaldybės gali tik atlikusios konkurencingą procedūrą ir gavusios Konkurencijos tarybos sutikimą. Šias nuostatas savivaldybės laiko perteklinėmis, ribojančiomis savivaldybių savarankiškumą ir joms nepritaria.

Taip pat savivaldybių vadovai minėjo įsigaliojusią naują Viešųjų pirkimų redakciją, kuomet praktiškai prarandama galimybė sudaryti vidaus sandorius savivaldybėse. Tokie suvaržymai gali pažeisti gyventojų teisę į prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, už kurių teikimą atsako savivaldybės.

LSA narių atstovų suvažiavime be šalies savivaldybių delegatų taip pat dalyvavo Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, Vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas, Vyriausybės atstovai apskrityse, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros ir kitų organizacijų atstovai.

LSA vienija visas 60 Lietuvos savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose tarptautinėse organizacijose.

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal