Nuo liepos 1 dienos pradeda veikti vaiko teisių apsaugos sistema

2018-06-29 0 5545 Views

Jau nuo šio sekmadienio visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai tampa pavaldūs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Šie skyriai dirbs pagal vienodus standartus. Planuojama suformuoti tokią pačią teisės aktų taikymo praktiką, vykdyti vieningus, aiškius ir konkrečius veiksmus atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje.
„Nuo liepos įsigaliosiantys Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimai – kokybinis žingsnis vaiko teisių apsaugos reformoje. Šios pertvarkos esmė – sukurti bendrą ir aiškią sistemą, kuri padėtų greitai ir profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, smurtą, kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, stiprinti globėjų paiešką ir pagalbą jiems, sukurti vienodą, atpažįstamą, draugišką vaikui tarnybos aplinką, ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams“, – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.
Pertvarka siekiama užtikrinti nepertraukiamą, visą parą veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą. Už centralizuotą vaiko teisių apsaugą bus atsakinga Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šalyje veiks 12 tarnybos teritorinių skyrių, kurie visą parą, švenčių ir poilsio dienomis, užtikrins vaiko teisių apsaugą, reaguos į visus raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis gautus vaiko teisių pažeidimus. Vaiko atstovai pagal įstatymą turės pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Kartu tarnybai suteikiama teisė atlikti administracinių nusižengimų teiseną dėl administracinių nusižengimų, susijusių su vaiko teisių pažeidimais.
Pasak Vyriausybės atstovų, svarbiausios naujovės, kurios atsiras įgyvendinant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas – tai maksimali prevencija, institucijų darbo koordinacija, aukštesni reikalavimai specialistų kvalifikacijai ir geresnis jų materialinis aprūpinimas (tarnybinis kompiuteris, telefonas, nuomojami automobiliai budėtojams ir vaiko teisių specialistams), veiksmingesnė jų darbo kontrolė ir kvalifikacijos tobulinimas, didesnio specialistų skaičiaus įtraukimas į pagalbos šeimai teikimą, pagalbos vaikui organizavimas stiprinant darbą su tėvais. Centralizavus vaiko teisių apsaugos sistemą savivaldybės išliks svarbiausiu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos partneriu: savivaldybės teiks švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir negali vienos susidoroti su iššūkiais.
„Labai svarbu, kad būdami kito pavaldumo vaiko teisių specialistai nenutoltų nuo vaikų ir jų šeimų. Kad su savivaldybių atstovais bendrautų ne biurokratiniais susirašinėjimais, o tiesiogiai, dalyvaujant atvejų peržiūrose ir pasitarimuose“, – teigia Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė.
Pasak jos, kadangi pertvarkos pasirengimui nebuvo daug laiko ir teisės aktų projektų išsamiam aptarimui nebuvo galimybių, pradėjus dirbti pagal naują tvarką labai svarbu vertinti juos praktiškai ir matyti ką vertėtų koreguoti bei tobulinti ateityje.
Centralizavus vaiko teisių apsaugos sistemą keliami aukštesni reikalavimai tarnyboje dirbančių specialistų kvalifikacijai, siekiama optimaliausio darbo organizavimo, išteklių panaudojimo, efektyvesnio resursų paskirstymo atstovaujant šeimą aukštesnės instancijos teismuose. Bus skiriama daugiau dėmesio vaiko teisių pažeidimų prevencijai, informacijos teikimui, konsultavimui, švietimui. Jau veikia bendrasis tarnybos informacijos telefonas: 8 615 88 0 88. Visa informacija teikiama ir el. paštu komunikacija@vaikoteises.lt., o visų šalies vaiko teisių gynėjų kontaktus galima rasti internete adresu www.vaikoteises.lt
Be kitų naujovių pataisomis tobulinamas globos (rūpybos) organizavimo procesas, kad vaiko laikinoji globa (rūpyba) nesitęstų ilgiau nei 12 mėnesių ir kad vaikas iki 3 metų nepatektų į vaikų globos instituciją. Įgyvendinat reformą, nuo liepos 1 d. taip pat bus užtikrintas psichologų dalyvavimas mažamečių (iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose. Psichologas dalyvaus nepilnamečių (iki 18 metų) nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją.
Po tam tikro laiko bus vertinama, ar reforma pasiteisino – bus svarstoma papildomo finansavimo būtinybė, teisės aktų ar specialistų veiklos tobulinimas.

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal