• Pirmas
  • Pranešimai spaudai
  • LSA Valdyba nepritaria numatytiems Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimams

LSA Valdyba nepritaria numatytiems Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimams

2018-09-14 0 1483 Views

Vakar vyko LSA Valdybos posėdis, kuriame aptarti socialinių paslaugų valdymo, regioninės politikos prioritetų įgyvendinimo, geriamojo vandens tiekimo ir kiti aktualūs savivaldai klausimai.
Posėdyje viešėję Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Eitvydas Bingelis ir vyr. patarėja socialinės paramos klausimais Violeta Toleikienė) šalies savivaldos vadovams pristatė efektyvų socialinių paslaugų valdymą. Ministerijos atstovai pateikė savo siūlymą, kad socialinių paslaugų teikimas sunkios negalios žmonėms, kuris šiuo metu yra valstybinė funkcija, finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, būtų perduota savivaldybėms kaip savarankiška funkcija. Savivaldos vadovai nepalaikė tokio siekio bei pabrėžė, jog situacija savivaldybėse yra labai skirtinga ir tai išties neigiamai atsilieptų žmonių su negalia paslaugų tekimui.
Savivaldybių merai teigė, jog šioje vietoje svarbu kalbėti ne apie funkcijų keitimą, bet apie pačią modelio analizę bei apie tradicijų ugdymą, kuomet vaikai jaustų atsakomybę už savo senyvo amžiaus tėvus. Ne retai savivaldybė rūpinasi senjorais, o jų turtas atitenka ne savivaldybei, o vaikams.
Savivaldybės taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ministerija pagalvotų apie socialinių paslaugų krepšelį globos įstaigose, atsižvelgiant jog institucinė globa yra labai netolygi kainų atžvilgiu. Kitas labai aktualus socialinės srities klausimas savivaldybėms – tai socialinė globa namuose, kuri išties efektyvi ir patogi žmogui, tačiau 2019 metais baigiantis projektui šios paslaugos nebebus tęsiamos.
Posėdžio metu Valdybos nariams LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida Ablingienė pristatė Nacionalinės regioninės politikos prioritetų įgyvendinimo 2018-2020 metų planą. Pasak pranešėjos, plane išdėstyti veiksmai pilnai neužtikrina numatyto kai kurių uždavinių įgyvendinimo, o dalis suplanuotų veiksmų neprisideda prie konkrečių uždavinių įgyvendinimo. Planas skirtas sėkmingam Lietuvos regioninės politikos Baltosios knygos įgyvendinimui.
LSA Valdyba posėdžio metu taip pat svarstė galimus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus. Siūloma pavesti vandentvarkos įmonėms įrengti ir eksploatuoti karšto vandens skaitiklius daugiabučių namų butuose, organizuoti viso šalto vandens karštam vandeniui ruošti (nepriklausomai nuo to, kas jį gamina) apskaitą, kontrolę, ir pinigų surinkimą. Taip pat įstatyme siūloma įtvirtinti vandens tiekėjo pareigas aglomeracijose nutiesti tinklus privačiuose sklypuose iki privačių pastatų ir kitų statinių. Šalies savivaldybės šiems siūlymams kategoriškai nepritaria. Atsižvelgiant į tai, artimiausiu metu šiuo klausimu LSA ketina kreiptis į Seimą.
Taip pat posėdžio metu savivaldos vadovai balsavo dėl kasmetinių savivaldybių „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų laureatų. Išrinkti šių metų „Riteriai“ ir savivaldybės, kurioms bus įteiktas garbingas Auksinės krivūlės apdovanojimas. Spalio 12 dieną apdovanojimai vyks jau tryliktą kartą.

 

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal