Lyčių lygybė – socialinių ir ekonominių problemų sprendimo būdas

2018-09-24 0 2825 Views

Lyčių lygybė siejama su vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimu veikti privataus ir viešojo gyvenimo sferose. Lyčių lygybė reiškia lygias galimybes abiejų lyčių atstovams visavertiškai gyventi visuomenėje: mokytis, užsidirbti, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, gyventi sveiką ir finansiškai stabilų gyvenimą, gauti kokybiškas paslaugas.

Ne retai išgirstame, jog ir dabar šiuo klausimu mūsų šalyje viskas gerai – tiek vyrai, tiek moterys dirba įvairiose srityse, vyrai vis dažniau išeina tėvystės atostogų, šalies prezidentė yra moteris ir panašiai. Kitaip tariant lygybę mes turime ir tai tik dirbtinė problema. Tačiau šioje vietoje svarbus suvokimas, kad lyčių lygybės problemų sprendimas – tai drauge yra ir įvairių ilgalaikių socialinių bei ekonominių problemų sprendimas. Smurtas artimoje aplinkoje, prastesnė vyrų sveikata, didesnis moterų skurdas ir kita – tai yra lyčių nelygybės problemos su kuriomis savivaldybės susiduria kasdien.

Europos Sąjungos lyčių lygybės indeksas atspindi padėtį kiekvienoje ES šalyje ir parodo jog dar nei vienoje srityje nėra pasiekta visiška vyrų ir moterų lygybė. Lietuva nors per kelis metus pakilo per dvi pozicijas, tačiau vis tiek išlieka ES sąrašo gale. Europos Sąjungos vidurkis – 66,2 balai iš 100 galimų. Pirmą vietą užėmė Švedija, surinkusi 82,6, paskutinę – Graikija, pelniusi vos 50. Lietuvos rezultatas – 20 vieta (pakilome iš 22).

Kodėl lyčių lygybė svarbi savivaldybėms?

Savivaldybės įvairias socialines ir ekonomines problemas gali šalinti atsižvelgdamos į skirtingą lyčių situaciją bendruomenėje ir skirtingus moterų ir vyrų poreikius bei paskirstydamos savo išteklius taip, kad tą situaciją pataisytų.

Pavyzdžiui, manoma, kad vyras privalo būti stiprus, sveikas, ištvermingas, gebantis aprūpinti šeimą, niekada neturintis problemų, silpnybių ar emocinių sunkumų. Šios normos neatitinkantiems vyrams būdinga frustracija ir iš to kylantis elgesys, nukreiptas prieš save arba kitus. To padariniai- trumpesnė gyvenimo trukmė dėl priežasčių, susijusių su vyrų elgsena: tabako ir alkoholio vartojimu, transporto įvykiais, smurtu (2017 metais Lietuvoje 82 proc. mirusiųjų dėl su alkoholio vartojimu susijusių priežasčių buvo vyrai). Savivaldybei, rengiant prevencines sveikatos ir švietimo programas, teikiant paslaugas, reikėtų atsižvelgti į tokią vyrų elgseną ir pritaikyti jas vyrams.

Taip pat manoma, kad moteris privalo daugiau laiko skirti šeimai, vaikų ir neįgalių, pagyvenusių asmenų priežiūrai, namų ruošai, maisto gaminimui, būti rūpestinga, švelni, globėjiška. Dėl to moterys daugiau laiko skiria šeimos poreikiams ir dažniau patiria darbo, globos ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkių. Pavyzdžiui, iš visų asmenų, imančių vaiko priežiūros atostogas, moterys sudaro 77 proc., o tai atsiliepia moterų atlyginimams ir karjeros galimybėms. To padariniai – 17 proc. mažesnės moterų pensijos, didesnė moterų rizika patirti skurdą senatvėje. Savivaldybės gali veiksmingai prisidėti prie šios problemos sprendimo, pavyzdžiui, teikiant vaiko priežiūros paslaugas lopšeliuose, darželiuose, dienos centruose, aktyviomis priemonėmis skatinant vyrų dalyvavimą šeimos gyvenime, vaiko priežiūroje.

Šiaurės Europos šalių patirtis skatinant lyčių lygybę savivaldoje

Šiais metais spalio 4-5 dienomis Kaune vyks konferencija tema: „Lyčių lygybė savivaldoje: Šiaurės Europos patirtis“, kurios metu Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Islandijos ir kitų šalių savivaldybių atstovai dalinsis savo patirtimi kokios priemonės taikomos ir kaip siekiama lyčių lygybės jų miestuose bei savivaldybėse.

Konferencijos metu bus nagrinėjamos tokios temos kaip lyčių lygybės užtikrinimas savivaldos lygmeniu, savivaldybė kaip lygias galimybes užtikrinanti darbdavė, moterų įgalinimas politikos ir eko­nomikos srityse, savivaldybių tikslinių priemonių planavimas bei ver­tinimas, biudžeto planavimas, veiklos monitoringas, kova su smurtu artimoje aplinkoje, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis orga­nizacijomis, visuomenės švietimo programos, Lietuvos savivaldybių gebėjimų stiprinimas lyčių lygybės srityje ir kitos. Taip pat tiki­masi pasidalinti ir gerąją Lietuvos savivaldybių patirtimi šiose sri­tyse. Daugiau informacijos: https://www.lsa.lt/siaurespatirtis/

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal