• Pirmas
  • Naujienos
  • Tarptautiniai ekspertai teigiamai vertina Lietuvos pažangą savivaldos srityje

Tarptautiniai ekspertai teigiamai vertina Lietuvos pažangą savivaldos srityje

2018-11-08 0 1636 Views

Šią savaitę vyko Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso 35-oji sesija, kurios tema “Vietos ir regionų valdžių atstovų sąžiningas ir etiškas elgesys”.

Kongreso sesijoje dalyvavo LSA direktorė Roma Žakaitienė, delegacijos vadovas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Birštono savivaldybės merė, delegacijos vadovo pavaduotoja Nijolė Dirginčienė, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė ir Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.

Šis Kongresas ypatingas Lietuvos savivaldybėms, nes Kongreso nariams buvo pristatytos plenarinėje sesijoje patvirtintos trečiosios rekomendacijos Lietuvai dėl vietos savivaldos padėties.

Kongresas teigiamai įvertino vietos savivaldos padėtį Lietuvoje. Pasak jo narių, rekomendacijose teigiamai įvertintas subsidiarumo principo įteisinimas įstatymuose bei Vyriausybės nuolatinės konsultacijos su savivaldybėmis ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Taip pat Strasbūre vykusios sesijos metu atkreiptas dėmesys į padidėjusius savivaldybių įgaliojimus Valstybinės žemės valdyme, į nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu vykstančias diskusijas dėl Regionų plėtros tarybų įgaliojimų didinimo ir į savivaldybių biudžetų augimą. Rekomendacijose taip pat pateikiami probleminiai klausimai bei siūlymai nacionalinės valdžios institucijoms priimti atitinkamus sprendimus dėl savivaldybių padėties gerinimo.

Spręstinais klausimais įvardinti nepakankamas savivaldybių finansavimas ir skolinimosi apribojimai. Kongreso nuomone, nepaisant didėjančių biudžetų, savivaldybių funkcijų finansavimas vis dar nėra pakankamas, o skolinimosi apribojimai stabdo investicijas. Nepakankami ir Regiono plėtros tarybų (RPT) įgaliojimai. Kongreso nuomone, RPT funkcijų ribojimas neigiamai įtakoja regionų vystymąsi bei investicijų planavimą. Tai pat neįtvirtinta Lietuvos savivaldybių asociacijos teisė atstovauti visas savivaldybes teismuose – LSA neturi įgaliojimų pateikti prašymus administraciniams teismams peržiūrėti vietos savivaldos teises pažeidžiančius administracinius tesės aktus. Rekomendacijose atkreiptas dėmesys ir į tai, kad nepaisant subsidiarumo principo įteisinimo įstatymuose, reikia toliau didinti savivaldybių teises ir įgaliojimus, didinti piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, toliau spręsti žemės valdymo klausimus (savivaldybės vis dar negali valdyti žemės, kuri reikalinga joms teritorijų plėtrai).

Lietuvos delegacijos vadovas Gintautas Gegužinskas pasisakymo metu padėkojo kongreso paskirtiems pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą bei teigiamą Lietuvos savivaldybių padėties įvertinimą, pažymėjo, kad savivaldybės visiškai pritaria rekomendacijose pateiktiems pasiūlymams Vyriausybei ir pažymėjo, kad Lietuvos savivaldybėse stebės kaip Vyriausybė įgyvendina rekomendacijas.

Sesijoje klabėjęs Vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas akcentavo, kad Lietuva ir toliau dės visas pastangas, kad mūsų savivaldybės taptų vis labiau ekonomiškai pajėgesnės ir savarankiškesnės, taip sudarant prielaidas tiek mūsų valstybės, tiek ir demokratijos principais grindžiamos stabilios Europos stiprėjimui.

Kongreso sesijoje išrinkta nauja Kongreso vadovybė bei Vietos ir regionų valdžių rūmų pirmininkai. Kongreso prezidentu tapo švedas Anders Knape, jis pakeitė Gudrun MOSLER TÖRNSTRÖM.

Kategorija:   Naujienos
Atgal