Savivaldybės siekia iš valstybės biudžeto kompensuoti didesnę dalį GPM

2018-11-29 0 2175 Views

Nuolatinis GPM bazės mažinimas menkina savivaldybių motyvaciją skatinti verslą ir ekonominę plėtrą

Šiandien Premjeras Saulius Skvernelis ir finansų ministras Vilius Šapoka susitiko su šalies savivaldybių merais ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovais aptarti savivaldybių finansavimo klausimus.
Susitikimo metu savivaldybių merai pateikė siūlymą keisti Metodikos įstatymą ir numatyti, kad 80 procentų GPM netekčių naštos tektų valstybės biudžetui, o 20 proc. – savivaldybių biudžetams.
Iki šių metų buvo kompensuojama 100 procentų savivaldybių biudžetams dėl centrinės valdžios sprendimų įtakos prognozuojamų GPM įplaukų mažėjimo.
Prognozuojamos savivaldybių pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 1,69 mlrd. eurų. Tai sudaro tik 13,5 proc. viso konsoliduoto (valstybės + savivaldybių) biudžeto. Šiais metais savivaldybių savarankiškų funkcijų dalis konsoliduotame biudžete buvo 15,2 proc.
GPM – pagrindinis savivaldybių pajamų šaltinis, todėl net 48 savivaldybių prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – sumažėtų.
„Savarankiškų savivaldybės funkcijų negalima finansuoti iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, kurios skirtos valstybės deleguotoms funkcijoms. Taigi lėšų sumažėjimas reikštų, kad nuo to nukentės savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų kokybė, o drauge ir savivaldos gyventojų gerovė“, – teigė LSA prezidentas Ričardas Malinauskas.
Centrinės valdžios atstovai savivaldybių merams pasiūlė sukurti darbo grupę, kurią sudarytų įvairių šalies savivaldybių, Seimo, Finansų ministerijos bei Valstybės kontrolės atstovai. Tuomet bendrų diskusijų metu priimti bendrus, visoms pusėms priimtinus sprendimus.
Centrinės valdžios atstovai pažadėjo savivaldybėms padaryti Metodikos įstatymo reikiamus pakeitimus, užtikrinančius, kad nei vienai savivaldybei pajamos artimiausius tris metus – nemažės. Planuojama sukurti savivaldybių skatinimo sistemą, kad jos būtų kuo labiau suinteresuotos auginti pajamas. Taip pat žadėta spręsti GPM mažėjimo dėl centrinės valdžios sprendimų kompensavimo savivaldybėms klausimus.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą yra 43 savarankiškos savivaldybių funkcijos (atliekų tvarkymas, teritorijų planavimas, keleivių vežimas, socialinių paslaugų organizavimas, kultūros ir sporto plėtojimas ir kitos) bei 37 valstybės deleguotos funkcijos (t.y. gyventojų vietos deklaravimas, priešgaisrinė sauga, civilinė metrikacija ir kitos).

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal