Savivaldybių kalbos tvarkytojai prieštarauja Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo panaikinimui

2019-02-20 0 1512 Views

Šių metų sausio 31 dieną Kalbos komisijos nutarimu Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas pripažintas netekusiu galios. Savivaldybių kalbos tvarkytojai tam prieštarauja ir teigia, jog minėtas sąrašas buvo itin svarbus lietuvių kalbos vartosenoje. Anot jų, dabartinė padėtis, kuomet komisijos nutarimai pakeisti rekomendacijomis, yra didelis žingsnis atgal, pataikavimas paviršutiniškumui, o kalbininkų darbas bus skirtas tik pačiai kalbos atstovų bendruomenei, bet ne visuomenei.
Kaip užtikrinti viešosios kalbos taisyklingumą, jei nutarimai bus tik rekomendaciniai? Toks pagrindinis klausimas nuo šiol kyla kalbos tvarkytojams. Rekomendacinio pobūdžio sąrašu galima remtis atliekant šviečiamąją veiklą, tačiau kontrolei vykdyti daugeliu atvejų jo galios – per menkos.
Dėl to savivaldybių kalbos tvarkytojai argumentuotai kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (VLKK).
Savivaldybių kalbos tvarkytojai ir Valstybinė kalbos inspekcijos atstovai, vykdydami valstybinės kalbos taisyklingumo kontrolę, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašu naudojosi apie dvidešimt metų. Minėti specialistai sutinka, jog esama kalbos priežiūros sistema nėra tobula, tačiau pirmiausia, pasak jų, reikėtų turėti aiškią viziją, kaip ji bus pakeista, ir tik tada ją griauti. Prieš keičiant VLKK nutarimų teisinį reglamentavimą reikėtų parengti kitus šaltinius, kuriuose visuomenei suprantamai ir patogiai būtų pateikta informacija apie didžiausius bendrinės lietuvių kalbos normų pažeidimus.
Savivaldybių kalbos tvarkytojai mano, kad tokiems pokyčiams būtina gerai pasirengti ir tam reikia laiko, viešumo, visuomenės apklausų bei specialistų nuomonių.
Savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę numato Vietos savivaldos įstatymas.

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal