• Pirmas
  • Naujienos
  • Socialinių reikalų komiteto posėdyje – aktualiausi socialinės srities klausimai

Socialinių reikalų komiteto posėdyje – aktualiausi socialinės srities klausimai

2019-02-22 0 1366 Views

Šią savaitę vyko baigiamasis šios kadencijos LSA Socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdžio tikslas – susipažinti su šiuo metu rengiama Integralios pagalbos (integalios globos ir slaugos paslaugų) koncepcija, aptarti šios koncepcijos įgyvendinimo savivaldybėse galimybes, taip pat išanalizuoti skurdo ir socialinės atskirties situaciją Lietuvoje.
Posėdyje dalyvavo komiteto atstovai bei Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovai.
Posėdžio metu buvo aptartas Integralių globos ir slaugos paslaugų koncepcijos projektas. Integrali pagalba – tai integruotas socialinės globos ir sveikatos paslaugų teikimas, kuomet žmogui suteikiama įvairiapusiška pagalba, kuri jam reikalinga dėl nepakankamo savarankiškumo, sveikatos būklės ar kitų priežasčių.
Integralios pagalbos paslaugų poreikis savivaldybėse kasmet didėja. Šiuo metu tokios paslaugos savivaldybėse teikiamos ir finansuojamos, įgyvendinant ES struktūrinio fondo finansuojamą projektą, kuris šiais metais pasibaigs. Todėl labai svarbu, kad sukurta Integralios pagalbos sistema veiktų nuo 2020 metų, kas užtikrintų šios reikalingos pagalbos tęstinumą.
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovai posėdžio dalyviams pristatė skurdo ir socialinės atskirties padėtį Lietuvoje. Duomenys rodo, kad Lietuvos skurdo ir socialinės atskirties rodikliai yra vieni aukščiausių visoje ES.
Eurostat duomenimis, Lietuvoje 2017 metais lyginant su 2016 metais skurdo rizikos lygis padidėjo 1 procentiniu punktu ir siekė 22.9 proc. Praėjusių metų skurdo rizikos lygis buvo didžiausias nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą.
Paskutinio šios kadencijos LSA Socialinių reikalų komiteto posėdžio metu jo nariai aptarė pagrindines šio komiteto veiklas, darbus bei įvertino pasiektus rezultatus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal