• Pirmas
  • Naujienos
  • Kviečiame teikti pasiūlymus būsimam Lietuvos miniatiūrų parkui „Mini Lietuva”

Kviečiame teikti pasiūlymus būsimam Lietuvos miniatiūrų parkui „Mini Lietuva”

2019-04-19 0 1945 Views

Ukmergės rajono savivaldybė šiais metais ketina įkurti daugiau nei hektaro ploto Lietuvos miniatiūrų parką „Mini Lietuva”.

Lietuvos miniatiūrų parke „Mini Lietuva“ planuojama įrengti Lietuvos miestų ar rajonų svarbiausių ir žymiausių pastatų ar objektų miniatiūrines kopijas (1:25 masteliu). Kiekvienai savivaldybei bus skirtas nuo 4 iki 15
metrų skersmens apskritimo plotas. Didžiųjų miestų savivaldybės gali siūlyti kelis objektus.

Pagal plotą ir formą Lietuvos miniatiūrų parkas „Mini Lietuva“ bus artimas „Mini Europos“ parkui Briuselyje (Belgija), kuriame Europos šalis reprezentuoja pasirinktos svarbiausių statinių miniatiūrinės kopijos.

Šis projektas ir miniatiūrų parko „Mini Lietuva“ įkūrimas – tai puikus būdas reprezentuoti Jūsų savivaldybę ir padidinti kiekvieno rajono žinomumą ir patrauklumą. Todėl maloniai prašome apsvarstyti ir pateikti Ukmergės rajono savivaldybei pasiūlymus dėl, Jūsų nuomone, geriausiai Jūsų savivaldybę reprezentuojančio svarbiausio ir  žymiausio pastato arba objekto, kuris taps miniatiūrų parko „Mini Lietuva“ dalimi. Pasiūlymus prašome pateikti iki gegužės 10 dienos.

Lietuvos miniatiūrų parkas „Mini Lietuva“ taps reprezentacine kiekvienos savivaldybės vieta, kur apsilankęs turistas galės susipažinti su kiekvieno miesto patraukliausiu objektu. Pagal objekto
vystomą idėją ateityje planuojama galimybė pristatyti kiekvieną savivaldybę geografiniu, istoriniu, turistiniu aspektu, įtraukiant į edukacines programas.

Parkas bus įkuriamas įgyvendinant projektą „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. Projekto metu buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešosios erdvės bus sutvarkytos pritaikant socialinei, bendruomeninei veiklai ir verslumo skatinimui.

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras praėjusiais metais sėkmingai įgyvendino projektą „Surink Lietuvą“, kuris buvo nominuotas „Sėkmingiausia 2018 m. turizmo iniciatyva“. Projekto metu buvo siūloma surinkti Lietuvos žemėlapį iš 60 magnetuktų. Ši iniciatyva apjungė visas Lietuvos savivaldybes.

Kategorija:   Naujienos
Atgal