Vyriausybėje svarstytas GPM netekčių kompensavimas savivaldybių naudai

2019-07-31 0 1534 Views

Savivaldybės siekia iš valstybės biudžeto kompensuoti didesnę dalį GPM

Šiandien Vyriausybė pritarė dviejų Seimo narių iniciatyvai, kad valstybės biudžetui tektų 70 proc. GPM mokesčio netekčių naštos, o savivaldybių biudžetams – 30 proc.
Lietuvos savivaldybių asociacija, atstovaudama visas šalies savivaldybes, siūlo keisti Metodikos įstatymą ir numatyti proporciją – 80 ir 20 procentų.
Iki 2018 metų buvo kompensuojama 100 procentų savivaldybių biudžetams dėl centrinės valdžios sprendimų įtakos prognozuojamų GPM įplaukų mažėjimo. Šiuo metu, jeigu Seimas ar Vyriausybė priima sprendimus, kurie mažina savivaldybių biudžetų GPM pajamas (pavyzdžiui didinamas NPD), savivaldybių GPM pajamų sumažinimas kompensuojamas mažesne dalimi – po 50 proc. iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.
„Centrinės valdžios mokestinė politika neturėtų būti įgyvendinama savivaldybių sąskaita. GPM – pagrindinis savivaldybių pajamų šaltinis. Savarankiškų savivaldybės funkcijų negalima finansuoti iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, kurios skirtos valstybės deleguotoms funkcijoms. Taigi lėšų sumažėjimas reiškia, kad nuo to kenčia savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų kokybė, o drauge ir savivaldos gyventojų gerovė“, – teigė Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius.
Teisingos GPM netekčių pasidalinimo proporcijos nustatymo klausimas savivaldybėms itin aktualus, kadangi pagal praeitais metais priimtą sprendimą tolesnis NPD didinimas numatytas ir 2020, 2021 metais, o tai vėl gresia didelėmis savivaldybių biudžetų pajamų netektimis, kas gali tapti nebepakeliama našta savivaldybių biudžetams.
„GPM netekčių dalinimasis per pusę (po 50 procentų) yra neproporcingai didelė našta savivaldybių biudžetams, nes visų savivaldybių biudžetų bendras dydis gerokai mažesnis už valstybės biudžeto dydį“– pataisų aiškinamajame rašte teigia įstatymo pakeitimą inicijuojantys parlamentarai A. Palionis ir V. Ąžuolas.
Savivaldybės tikisi, kad Seimas įvertins šį Vyriausybės pritarimą iki bus svarstomas 2020 metų Biudžeto įstatymo projektas.

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal