LSA Valdyba: savivaldybėms turi būti suteikta teisė disponuoti valstybine žeme

2019-09-18 0 1326 Views

Šiandien Vilniuje susirinkusi LSA Valdyba sprendė aktualiausius savivaldai klausimus. Posėdyje dalyvavę Aplinkos ministerijos atstovai susirinkusiesiems pristatė Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepciją „Lietuva 2030”.

Šis planas – tai pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos vystymo perspektyva. LR teritorijos bendrasis planas planuojama taps vienu pagrindinių šalies vystymosi dokumentu, jo suformuluoti sprendiniai galios iki 2030, o pasiūlyta vizija – iki 2050 metų.

„Koncepcijos rengimo etapas visų pirma remiasi plačia ir išsamia šalies Bendrojo plano esamos būklės analize ir išvadomis. Atlikus bendrojo plano analizę pastebime, jog šiuo metu šalyje: didelė aplinkos tarša didmiesčiuose, didelių mastų išorinė ir vidinė migracijos, nedidelis atstumas, bet prastas pasiekiamumas, prasta žemės išteklių kokybė. Taip pat matomas miestų struktūros išskydimas, ekonominis aktyvumas daugelyje savivaldybių yra užslopintas, skirtingų interesų takoskyra svarbiose šalies teritorijose, ribotas kultūros pasiekiamumas ir neišnaudojamas paveldo potencialas bei itin prastėja kraštovaizdžio ir ekosistemų būklė”, – teigė Aplinkos ministerijos atstovė Elena Archipovaitė.

Suformuluotos esamos būklės išvados atskleidžia valstybės teritorijos erdvinės raidos kryptis, tendencijas ir problemas. Koncepcijoje „Lietuva 2030” išskirtos trys pagrindinės vizijos – tai gyvybingos urbanistinės struktūros, našios bioprodukcinės teritorijos ir gyvybingos ekosistemos.

„Procesas vyksta, savivaldybės gali dalyvauti šiame procese, domėtis Bendrojo plano koncepcijos kūrimu ir aktyviai įsitraukti į jo rengimą“, – teigė posėdžiui pirmininkavęs LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Primindamas, kad iki spalio 5 d. portale www.bendrasisplanas.lt savivaldybės gali pateikti savo pasiūlymus dėl plano rengimo.

LSA Valdybos posėdyje dalyvavęs „Transparency International“ Lietuvos skyrius vadovas Sergejus Muravjovas su savivaldybių merais aptarė esamą padėtį savivaldybėse korupcijos atžvilgiu, pristatė smulkiosios korupcijos ir skaidrumo tyrimų rezultatus bei galimas prevencijos priemonės.

„Savivaldybėms siūlytume gyventojus įtraukti į sprendimų priėmimą dalyvaujamojo biudžeto būdu. Puiku pavyzdys kuomet Alytaus gyventojai patys nusprendė kam skirti finansavimą savivaldybėje“, – gerąjį pavyzdį pristatė S. Muravjovas.

Taip pat pranešėjas savivaldybėms tampant skaidresnėmis pasiūlė: užsibrėžti tik kelis svarbiausius antikorupcinius tikslus, viešinti susitikimus su interesų grupių atstovais, užtikrinti galimybę saugiai pranešti apie negeroves, įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą ir atverti savivaldybių duomenis.

LSA valdybos posėdžio metu spręstas ir aktualus Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų perdavimo savivaldybėms klausimas.

Valstybinės žemės disponavimo klausimas – vis dar lieka neišspręstu. Savivaldybės buvo gavę aiškų Vyriausybės pažadą bent dalį valstybinės žemės disponavimo funkcijų perduoti savivaldybėms. Tai numatyta ir Vyriausybės programoje. Deja, kol kas šis sprendimas stovi vietoje. Savivaldybių merai posėdžio metu nutarė šiuo klausimu kreiptis į Vyriausybę. Akcentuota tai jog savivaldybės yra pasiruošusios pilotiniam projektui, kurio metu Vyriausybė galėtų leisti joms pabandyti laisvai disponuoti valstybine žeme.

Posėdžio metu LSA Valdybos nariai priėmė rezoliuciją dėl gydymo įstaigų pertvarkos.

„Planuojama gydymo įstaigų pertvarka savivaldybėms kelia daug neaiškumo ir nerimo. Savivaldybės pasigenda kriterijų, pagal kuriuos bus vykdoma pertvarka, pasigenda Sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo ir išsamių diskusijų su savivaldybėmis“, – teigė LSA Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius.

Anot savivaldybių, dėl nežinomybės ir netikrumo sveikatos priežiūros įstaigoms sunku rasti reikalingus naujus gydytojus bei specialistus. Dėl tolimesnių darbo perspektyvų daug abejonių kyla ir šiuo metu ten dirbantiems medikams. LSA Valdyba artimiausiu metu šiuo klausimu ketina kreiptis į Vyriausybę.

Savivaldybių merai posėdžio metu patvirtino naujos sudėties delegacijas į ES Regionų komitetą ir Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą. Sąrašą galite pamatyti čia.

Taip pat posėdžio metu buvo patvirtinti laureatai kasmetiniams savivaldos apdovanojimams „Auksinės krivūlė“. Iškilmingas renginys vyks spalio 11 dieną, koncertų salėje „Compensa”.

Kategorija:   Naujienos, Pranešimai spaudai
Atgal