• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA Socialinių reikalų komiteto posėdyje aptartas piniginės socialinės paramos tobulinimas

LSA Socialinių reikalų komiteto posėdyje aptartas piniginės socialinės paramos tobulinimas

2019-09-24 0 1063 Views

Vakar vyko pirmasis šios kadencijos LSA Socialinių reikalų komiteto posėdis. Komitetui vadovauja LSA Valdybos narė, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, komitetą sudaro 17 narių iš įvairių savivaldybių. Posėdžio metu buvo patvirtinta LSA socialinių reikalų komiteto sudėtis, išskirti savivaldybėms aktualiausi socialiniai klausimai, aptarta Komiteto darbo organizavimo tvarka.

Savivaldybių atstovai detaliai aptarė šiais metais atlikto Valstybės kontrolės audito išvadas ir rekomendacijas dėl piniginės socialinės paramos tolesnio tobulinimo.

„Labai svarbu, kad savivaldybės didelio administracinio darbo dėka, perėmusios piniginės paramos mokėjimą sugebėjo sumažinti piktnaudžiavimą pašalpomis ir išgrynino būtent tuos žmones, kuriems pašalpos yra reikalingos. Toliau turime ieškoti būdų ir detaliau analizuoti, kaip padidinti socialinių pašalpų veiksmingumą ir motyvuoti žmones ieškoti darbo“, – pabrėžė Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė.

Komiteto nariai pažymėjo, kad socialinių pašalpų gavėjai yra labai skirtingi ir juos galima diferencijuoti į atskiras rizikos grupes. Tai gavėjų grupė, kurie dėl daugybės sveikatos sutrikimų ir žalingų įpročių tiesiog negeba atlikti darbo ir todėl jiems pirmiausia būtina ilgalaikė, kompleksinė socialinė pagalba (ir tik po to reikėtų ieškoti galimybių integruoti juos į darbo rinką). Kita grupė žmonių – tie, kurie neteko darbo ir yra motyvuoti gauti papildomą pagalbą ir įsitraukti į darbo rinką. Dar viena grupė būtų asmenys, nenorintys turėti legalų darbą, nes jiems tai dėl įvairių priežasčių neapsimoka.

Posėdžio metu buvo išskirti prioritetiniai klausimai, kurių praktinis įgyvendinimas atskleidė nemažai socialinės sistemos spragų ir taisytinų dalykų – tai: Socialinių globos įstaigų pertvarka, Vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimas, Integruotos socialinės pagalbos paslaugų tęstinumas, Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas ir kita.

Savivaldybėms aktualiausius klausimai bus svarstomi kartu su ministerijų bei LR Vyriausybės kanceliarijos atstovais artimiausiuose Komiteto posėdžiuose.

Komiteto nariai pasiūlė posėdžius organizuoti ne tik Vilniuje, bet ir išvažiuojamuosius – savivaldybėse, kurios padėtų dalintis gerąja savo patirtimi.

Kategorija:   Naujienos
Atgal