• Pirmas
  • Naujienos
  • Europos Komisijos atstovams pristatytos įvairios savivaldybių veiklos sritys

Europos Komisijos atstovams pristatytos įvairios savivaldybių veiklos sritys

2019-10-22 0 1300 Views

Šią savaitę Vilniuje vieši Europos Komisijos atstovai. Vizito tikslas – įvertinti, kaip Lietuva įgyvendina Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijas, o taip pat parengti Lietuvos ekonominės situacijos analizę. Vakar svečiai lankėsi Lietuvos savivaldybių asociacijoje, kur jiems išsamiai buvo pristatytas šalies savivaldybių vaidmuo užtikrinant veiksmingą socialinę, švietimo ir sveikatos apsaugos politiką Lietuvoje.

Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė susirinkusiesiems pristatė skurdo ir socialinės atskirties savivaldybėse mažinimo klausimus. Taip pat aptarti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo klausimai. Pranešėja akcentavo, kad lyginant situaciją su 2012 metais, savivaldybėms pavyko tris kartus sumažinti pašalpų gavėjų skaičių, sumažinti piktnaudžiavimą pašalpomis ir nutraukti kelioms kartoms įprastą praktiką – gyventi iš pašalpų ir neieškoti legalaus darbo. Jeigu 2012 metais socialinę pašalpą gaudavo 221 tūkst. žmonių, tai 2018 metais šalyje buvo 71 tūkst. tokių gyventojų.

Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantė sveikatos klausimais Goda Keso Europos Komisijos atstovams pristatė savivaldybių vaidmenį užtikrinant tinkamą sveikatos apsaugos politiką šalyje.

„Šiandien savivaldybės deda visas pastangas pritraukti jaunus specialistus,gydytojus gyventi ir dirbti regionuose. Žmonėms svarbu ne tik atlyginimas, bet ir išvystyta infrastruktūra regione, aktyvus socialinis, kultūrinis gyvenimas”, – teigė G. Keso.

Pranešėja susirinkusiesiems pristatė savivaldybių dalyvavimą Europos Sąjungos finansuojamame projekte, kurio pagrindinis tikslas pritraukti bei išlaikyti gydytojus rezidentus regionuose. Projekto lėšomis – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (80 proc.) ir savivaldybių (20 proc.) apmokamos gydytojų rezidentų studijos. Dėl šios priežasties šie rezidentai pasižada 2-4 metus dirbti tų savivaldybių gydymo įstaigose. Pagrindinės finansuojamos rezidentūros būtų: šeimos gydytojų, kardiologų, neurologų ir pulmonologų.

Švietimo sistema Lietuvoje ir jos keliami iššūkiai savivaldybėms – tai kita sritis, kuria domėjosi Europos Komisijos atstovai. Didžiausias dėmesys skirtas – regionų švietimo įstaigoms, jų uždarymui, sujungimui, stengiantis išlaikyti tinkamą ugdymo kokybę.

Europos Komisija kasmet skelbia Lietuvai ir kitoms ES valstybėms narėms skirtas ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijas – vadinamąjį Europos Semestrą. Tai Europos Sąjungos šalių ekonominės politikos koordinavimo sistema, kuri suteikia ES valstybėms narėms galimybę aptarti savo ekonomikos ir biudžeto planus bei stebėti daromą pažangą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal