• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA suvažiavime – savivaldybėms aktualiausių sričių įvertinimas ir siūlymai politinėms partijoms

LSA suvažiavime – savivaldybėms aktualiausių sričių įvertinimas ir siūlymai politinėms partijoms

2020-06-30 0 5266 Views

Birželio 30 dieną, antradienį, vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavime pristatyti svarbiausi asociacijos darbai skatinant savivaldybių savarankiškumą ir aktyvesnį dialogą su centrine valdžia.

Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorijoje, Mosėdyje, surengtame kasmetiniame suvažiavime LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius akcentavo pagrindinius asociacijoje įvykusius pokyčius.

„Ėmėmės lyderystės: nebelaukiame, kol mūsų paklaus apie savivaldos problemas. Kalbame apie jas pirmi, siūlome sprendimus, o neretai – ir užbėgame už akių potencialiems sunkumams,“ – pažymėjo M. Sinkevičius.

Pasak jo, LSA tapo labiau matoma viešojoje erdvėje. LSA pozicija įvairiais klausimais pristatoma ne tik centrinės valdžios institucijose, bet ir aktyviai komunikuojama žiniasklaidai  – pranešimais ir komentarais, daugybe interviu televizijoje, radijuje, spaudoje, interneto žiniasklaidoje. Savivaldos interesus ginti viešojoje erdvėje ir politikoje ypač padeda vis labiau įsitraukiantys LSA nariai – merai, administracijų direktoriai, specialistai.

Vienas iš  aktyvios LSA lyderystės pavyzdžių – Seimo įteisintos galimybės savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius su savo valdomomis įmonėmis.

LSA vadovas įvardino ir kitą esminį proveržį, kurio pavyko pasiekti, tai – daugelį metų keltas savivaldybių skolinimosi suvaržymo klausimą.

„Dabar jis sprendžiamas Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sudarytoje darbo grupėje, rengiančioje konkrečius siūlymus Vyriausybei, kaip pagerinti savivaldybių galimybes skolintis lėšų investicijų projektams finansuoti. Tačiau paraleliai dirbame ir su nepriklausoma teisininkų komanda – analizuojame kitų šalių pavyzdžius ir ieškome įvairių kelių, kaip ir kokius įstatymus reikia keisti,“ – sakė M. Sinkevičius.

Be to, LSA pastangomis, buvo įteisinta ir palankesnė savivaldybėms gyventojų pajamų mokesčio netekčių pasidalinimo proporcija – dabar valstybės biudžetui teks 70 proc., o savivaldybių biudžetams 30 proc. GPM netekčių (buvo po 50 proc.).

Taip pat pradėtos diskusijos dėl galimybės įsteigti Vietos plėtros paskolų ir garantijų fondą, kuris padėtų spręsti regioninės plėtros problemas teikdamas paskolas ar (ir) paskolų garantijas savivaldybių projektams.

LSA aktyviai veikė ir karantino laikotarpiu – susitarta su Vyriausybe, kad savivaldybėms bus kompensuotos išlaidos, patirtos dėl COVID -19, bei išlaidos dėl ekstremalios situacijos nesurinkus biudžetų. Šiuo laikotarpiu diskusijose su centrine valdžia bei viešojoje erdvėje buvo komunikuojami ir kiti savivaldybėms svarbūs klausimai dėl apsaugos priemonių savivaldybių darbuotojams, su gyventojų izoliacija susijusių sprendimų, papildomų lėšų investiciniams projektams, draudimo medikams dirbti keliose įstaigose, premijų savivaldybių socialiniams darbuotojams  ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, mokymosi nuotoliniu būdu.

Suvažiavime aptarti ir savivaldybėms aktualūs klausimai socialinės apsaugos srityje. LSA pavyko įrodyti, kad dėl šiemet didėjančių socialinių išmokų savivaldybėms turi būti skirtos papildomos valstybės biudžeto lėšos – 31,6 mln. eur. Taip pat buvo inicijuoti pokyčiai dėl valstybės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, ir Seimas patobulino nekilnojamo turto normatyvo nustatymo tvarką, kuri leis šia galimybe pasinaudoti jaunoms šeimoms iš daugiau savivaldybių.

M. Sinkevičius taip pat pristatė asociacijos veiklą regionų plėtros, žemėtvarkos, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio, tarptautinių santykių ir daugiabučių namų renovacijos srityse.

Suvažiavime delegatai patvirtino LSA siūlymus politinėms partijoms, kuriuose raginama stiprinti savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį bendradarbiavimą su centrine valdžia. Šiuos siūlymus finansų, žemėtvarkos, regionų politikos, švietimo, kultūros, komunalinio ir šilumos ūkio, socialinių reikalų ir sveikatos srityse LSA prezidentas M. Sinkevičius ir viceprezidentai Ausma Miškinienė, Vitalijus Mitrofanovas, Kęstutis Vaitukaitis bei Šarūnas Vaitkus pristatys šalies politinių partijų lyderiams liepos 1 dieną vyksiančiame susitikime.

LSA suvažiavime dalyvavo 119 delegatai iš 51 šalies savivaldybių, taip pat – Seimo, Vyriausybės bei kitų institucijų atstovai.

Renginio nuotraukos: https://www.dropbox.com/sh/m9lwft5b4yuure3/AADK0kThGbSp-jGqiQbVSd43a?dl=0

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal