• Pirmas
  • Naujienos
  • Paskutinėje šiemet RK sesijoje – pandemijos pasekmių ir ekonominio gaivinimo aktualijos

Paskutinėje šiemet RK sesijoje – pandemijos pasekmių ir ekonominio gaivinimo aktualijos

2020-12-11 0 2725 Views

Paskutinėje šiais metais Europos Sąjungos Regionų komiteto (ES RK) plenarinė sesijoje pagrindinis dėmesys skirtas žaliajam susitarimui, COVID-19 krizės pasekmėms bei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo klausimams, taip pat – ES ir Jungtinės Karalystės susitarimui bei naujajam migracijos ir prieglobsčio paktui.

Gruodžio 8-10 dienomis nuotoliniu būdu vykusioje sesijoje dalyvavo ir už institucijų ryšius bei perspektyvas atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius, žemės ūkio komisaras Januszas Wojciechowskis (Janušas Voicechovksis) ir Ylva Johansson, Europos Komisijos narė atsakinga už vidaus reikalus. Jie supažindino regionų ir vietos lyderius su svarbiomis Europos Komisijos (EK) iniciatyvomis, diskutavo kaip sumažinti COVID-19  pasekmes miestams ir regionams, atgaivinti žemės ūkį. 

Diskusijoje dėl platesnių klimato kaitos srities užmojų COVID-19 pandemijos metu RK nariai pabrėžė, kad ES valstybės narės turi siekti ambicingesnių tikslų klimato kaitos srityje ir siekti nustatyti, kad  šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2030 metų būtų mažiausiai 55 proc. Jie paragino 27 ES valstybių ir vyriausybių vadovus didinti savo ambicijas ir šią savaitę susitarti dėl ambicingų išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų. RK nariai pabrėžė, kad COVID krizė neturėtų trukdyti ES įsipareigojimui kovoti su klimato ir biologinės įvairovės krizėmis, taip pat pažymėjo, kad sėkmingas Europos žaliasis susitarimas bei naujos ES augimo strategijos įgyvendinimas turi virsti konkrečiais projektais vietos bendruomenėse. 

2020 m. rugsėjo 23 d. EK paskelbė ilgai lauktą naująjį Migracijos ir prieglobsčio paktą ir patvirtino savo siekį užtikrinti tvarų, veiksmingą ir humanišką atsaką į migracijos ir prieglobsčio valdymą. Jame pateikiamas visapusiškas požiūris, kuriuo remiantis sutelkiama politika migracijos, prieglobsčio, integracijos ir grąžinimo srityse, taip pat santykiuose su trečiosiomis šalimis. Sesijoje diskutuojant dėl šio naujojo pakto RK vadovas ir EK narė atsakinga už vidaus reikalus paskelbė, kad abi institucijos vienija jėgas sprendžiant integracijos klausimus miestuose ir regionuose. Naujoji partnerystė bus paremta nusistovėjusiu EK ir EK bendradarbiavimu pagal 2019 metais startavusią iniciatyvą „Miestai ir regionai integracijai“, kurios tikslas yra pasiūlyti politinę platformą Europos merams dalintis informacija ir geraisiais migrantų ir pabėgėlių integracijos pavyzdžiais.

Pasak EK narės Y. Johansson, „integracija vyksta kiekviename kaime, mieste ir regione, kur migrantai gyvena, dirba, mokosi ir dalyvauja įvairiose kitose veiklose. Vietos ir regionų valdžios institucijos teikia pagrindines sveikatos priežiūros, būsto ir švietimo paslaugas. Jos taip pat organizuoja sporto ir kultūrines veiklas, kurios atvykėliams padeda užmegzti ryšį su vietiniais.”

Diskusijoje „Ekonomikos gaivinimas ir atsparumas kaimo vietovėse“ RK nariai su žemės ūkio komisaru J. Wojciechowskiu aptarė, kaip skatinti atsigavimą Europos kaimo vietovėse. Regionai ir miestai reikalauja „kaimo susitarimo“, kur būtų nustatyti aiškūs tikslai bei numatytas bendros žemės ūkio politikos koordinavimas, struktūriniai fondai bei atkūrimo ir atsparumo priemonės siekiant įveikti krizę kaimo vietovėse. Kaimo sutartyje taip pat turėtų būti numatytas įtraukus valdymas, sutelkiantis ES, nacionalines, regionines ir vietos valdžias siekiant tvaraus Europos kaimo vietovių atsigavimo. RK nuomone, naujoji ilgalaikė kaimo vietovių vizija turėtų virsti politikos programa. 

Su EK pirmininko pavaduotoju Marošu Šefčovičiumi diskutuodami apie kasmet priimamą EK darbo programą vietos ir regiono lyderiai paragino EK dėti visas pastangas siekiant sušvelninti pasaulinės pandemijos padarinius, o ES atsparumo ir atkūrimo darbotvarkę formuoti atsižvelgiant į vietos ir regionų valdžių poreikius. RK nariai pabrėžė, kad yra pasirengę aktyviai prisidėti kuriant ir įgyvendinant pagrindines Komisijos iniciatyvas, tokias kaip COVID-19 pasekmių mažinimas, Klimato paktas bei atkūrimo ir atsparumo priemonės.

Tris sesijos dienas iš viso svarstyta ir priimta 11 RK nuomonių, tarp kurių – nuomonė dėl tvaresnio turizmo ES miestuose ir regionuose, ES kaimo vietovių atgaivinimo strategijos, Ekonomikos valdymo peržiūros ir kitos.

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal