• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA pradeda renginių ciklą, skatinantį socialinį dialogą Lietuvoje

LSA pradeda renginių ciklą, skatinantį socialinį dialogą Lietuvoje

2020-12-17 0 2686 Views

Siekiant skatinti socialinio dialogo idėją mūsų šalyje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) gruodžio 16 dieną organizavo virtualų forumą – diskusiją “Savivaldybių vaidmuo skatinant socialinį dialogą“.

Forumas surengtas kaip dalis LSA įgyvendinamo projekto „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“ ir bendradarbiaujant su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga.

Renginio organizatorių teigimu, socialinio dialogo idėja Lietuvoje dar gana neišplėtota: pagal pagrindinius kiekybinius rodiklius Lietuva patenka tarp labiausiai neišvystytą socialinį dialogą turinčių šalių Europos Sąjungoje. Kitų šalių patirtis rodo, kad šią sritį ypač svarbu plėtoti vietos lygmeniu, pavyzdžiui, skatinant savivaldybių administracijos dalyvavimą kolektyvinėse derybose ar pasirašant sektorines bei teritorines kolektyvines sutartis.

Forume kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos, savivaldybių ir profesinių sąjungų atstovais buvo diskutuota apie socialinio dialogo plėtojimą savivaldybėse, teritorinių sutarčių socialinių paslaugų srityje pasirašymą, darbdavių įtraukimą į derybų procesą. Profesinių sąjungų bei savivaldybių atstovams dalinantis savo patirtimi paaiškėjo, kad egzistuoja didelis mokymų apie socialinį dialogą bei deryboms būtinų praktinių įgūdžių poreikis.

Toliau įgyvendinant projekto veiklas planuojama inicijuoti kitas diskusijas apie tai, kas galėtų būti darbdavių atstovu derybose, koks galėtų būti savivaldybių lygmens darbdavių įsitraukimo į šį procesą mechanizmas, kokio būtinos sąlygos kurtis profesinėms sąjungoms.

Projekto Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, tikslas – paskatinti socialinį dialogą savivaldybėse socialinių paslaugų srityje. Remiantis gerąja Norvegijos praktika, projektu bus siekiama stiprinti skirtingų socialinio dialogo šalių bendradarbiavimą, o savivaldybės administracijai, socialinių įstaigų vadovams bei darbuotojams suteikti žinių ir praktinių įgūdžių socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų srityje.

Projektą LSA įgyvendina kartu su partneriais – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga, Norvegijos vietos ir regionų valdžios asociacija bei penkiomis pilotinėmis savivaldybėmis: Rokiškio,  Trakų ir Utenos rajonų, Vilniaus miesto bei  Marijampolės savivaldybėmis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal