• Pirmas
  • Naujienos
  • Pilotinėms savivaldybėms pristatyta Norvegijos patirtis vystant socialinį dialogą

Pilotinėms savivaldybėms pristatyta Norvegijos patirtis vystant socialinį dialogą

2021-03-04 0 3309 Views

Ilgametė Norvegijos patirtis socialinio dialogo srityje bei Lietuvos laukiantys iššūkiai aptarti kovo 4 dieną, ketvirtadienį, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) surengtame seminare.

Tai jau antroji diskusija iš renginių ciklo, skirto skatinti socialinio dialogo idėją ir principus Lietuvoje.

Seminare su kolegomis iš Norvegijos patirtimi keitėsi Vilniaus miesto, Marijampolės, Rokiškio, Trakų ir Utenos rajonų savivaldybių bei jose esančių profesinių sąjungų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos atstovai.

LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė pristatė socialinio dialogo Lietuvos savivaldybėse situaciją ir iššūkius. Pasak jos, domėjimasis socialiniu  dialogu savivaldybėse   stiprėja, o šį procesą skatina Darbo kodeksas, nacionalinės kolektyvinės sutartys bei geri socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties rezultatai.

Kitų šalių patirtis rodo, kad socialinį dialogą ypač svarbu plėtoti vietos lygmeniu skatinant savivaldybių administracijos dalyvavimą kolektyvinėse derybose ar pasirašant sektorines bei teritorines kolektyvines sutartis.

Renginyje pristatyta Norvegijos savivaldybių, profesinių sąjungų bei Norvegijos savivaldybių asociacijos kaip darbdavių organizacijos patirtis ir veikla, socialinio dialogo šioje šalyje prielaidos ir sistema.

Pasak Norvegijos atstovų, kuriant socialinį dialogą svarbiausia yra bendradarbiavimas, pasitikėjimas ir aiškus atsakomybių pasidalinimas tarp sektoriaus dalyviu. Taip pat akcentuota, jog būtina kuo anksčiau į derybų procesą įtraukti profsąjungų atstovus.

Projekto „Socialinis dialogas ir kolektyvinės sutartys Lietuvoje“, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, tikslas – paskatinti socialinį dialogą savivaldybėse socialinių paslaugų srityje. Remiantis gerąja Norvegijos praktika, projektu bus siekiama stiprinti skirtingų socialinio dialogo šalių bendradarbiavimą, o savivaldybės administracijai, socialinių įstaigų vadovams bei darbuotojams suteikti žinių ir praktinių įgūdžių socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų srityje.

Projektą LSA įgyvendina kartu su partneriais – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga, Norvegijos vietos ir regionų valdžios asociacija bei penkiomis pilotinėmis jau minėtomis savivaldybėmis.

        

Kategorija:   Naujienos
Atgal