• Pirmas
  • Naujienos
  • Dvišalėje komisijoje – jokių esminių sprendimų stiprinti investicinį savivaldybių pajėgumą

Dvišalėje komisijoje – jokių esminių sprendimų stiprinti investicinį savivaldybių pajėgumą

2021-07-05 0 5642 Views

Artimiausiu metu Vyriausybė neketina imtis jokių konkrečių veiksmų siekiant stiprinti savivaldybių investicinį pajėgumą. Tai paaiškėjo po šiandien įvykusio pirmojo šios kadencijos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos posėdžio.

Komisija ir prieš tai dirbusi darbo grupė svarstė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Lietuvai šiemet pateiktas rekomendacijas dėl savivaldybių pajamų šaltinių didinimo, skolinimosi investicijoms atlaisvinimo, tikslingesnio dotacijų naudojimo, nekomercinės paskirties nekilnojamo turto (NT) mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus ir kitų veiksmų, kurie leistų stiprinti savivaldybių galimybes įgyvendinti viešąsias investicijas Lietuvoje.

Nors teigiama, kad pritarta net 34 EBPO rekomendacijoms, jos yra arba jau numatytos Vyriausybės priemonių plane, arba, LSA nuomone, reikšmingos įtakos neturės. Dėl likusių 6 rekomendacijų nebuvo susitarta, o būtent jos yra esminės siekiant gerinti savivaldybių sąlygas investuoti kartu užtikrinant bendrą fiskalinį tvarumą ir projektų kokybę.

„Svarbiausia, ko siekiame – kad savivaldybėms būtų suteiktos lankstesnės skolinimosi sąlygos vykdyti investicinius projektus. Todėl svarbu taikyti „auksinę taisyklę“, kuri reiškia, kad išlaidos investicijoms nebūtų įtraukiamos į subalansuotą savivaldybių biudžetą. Ši taisyklė būtų taikoma visoms, ne tik atsiperkančioms, investicijoms, nes savivaldybės nėra verslas, joms svarbiausia – kokybiškos viešosios paslaugos, kurių atsiperkamumas matuojamas kitais kriterijais,“ – teigė LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

LSA siūlo nedelsiant įtvirtinti šį principą arba suspenduoti fiskalinių taisyklių taikymą savivaldybėms kaip dabar yra padaryta valstybės biudžeto atžvilgiu. Nepavykus to padaryti, siūloma pradėti ruošti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisas, kurios suteiktų savivaldybėms galimybes prisidėti vykdant įvairius Europos Sąjungos ir kitus investicinius projektus.

Kadangi šio klausimo išspręsti Dvišalėje komisijoje nepavyko, premjerės Ingridos Šimonytės siūlymu, jis bus toliau sprendžiamas bendradarbiaujat su Seimo Biudžeto ir finansų komitetu.

Dvišalėje komisijoje buvo pritarta leisti savivaldybėms naudoti nepanaudotas tikslines dotacijas kitoms savivaldos reikmėms, tačiau liko neapibrėžta, kada tai įvyks.

Taip pat nepasiekti galutiniai susitarimai dėl nekomercinės paskirties NT mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus, 100 procentų Gyventojų pajamų mokesčio netekčių kompensavimo savivaldybėms dėl centrinės valdžios priimtų sprendimų ar savivaldybių skolinimosi finansinio instrumento steigimo.

Pagal premjerės I. Šimonytės ir LSA prezidento M. Sinkevičiaus kovo 22 dieną pasirašytą Susitarimą dėl dvišalio bendradarbiavimo, dvišalę komisiją sudaro Ministras Pirmininkas, finansų, ekonomikos ir inovacijų bei vidaus reikalų ministrai, LSA prezidentas ir LSA tarybos paskirti 3 jos nariai.

Dvišalė Vyriausybės ir LSA komisija svarsto ir teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms svarbiais valstybei ir savivaldybėms klausimais, koordinuoja veiksmus bei derina Vyriausybės ir savivaldybių interesus siekiant subsidiarumo principo įgyvendinimo ir pažangos valstybės politikos srityse.

Kategorija:   Naujienos
Atgal