• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos atstovo Regionų komitete nuomonėje – apie akvakultūros iššūkius

Lietuvos atstovo Regionų komitete nuomonėje – apie akvakultūros iššūkius

2021-09-27 0 6594 Views

Rugsėjo 27 dieną vykusio Europos Regionų komiteto Gamtos išteklių komisijos posėdžio nariai pritarė Lietuvos delegacijos nario, Klaipėdos rajono mero Broniaus Markausko nuomonei „Tvari mėlynoji ekonomika ir akvakultūra“. Tai – pirmoji parengta šios kadencijos Lietuvos delegacijos Regionų komitete  nuomonė.

Pristatydamas  nuomonę B. Markauskas pažymėjo, kad siekiant sėkmingos mėlynosios ekonomikos plėtros svarbu tinkamas finansavimas ir tvarios investicijos. Būtina finansuoti inovacijas ir naujų produktų kūrimą, investuoti į novatoriškas technologijas ir išmanius sprendimus.

Pranešėjas daug dėmesio skyrė akvakultūros sektoriui, pastaruoju metu tampančiam ypač svarbia mėynosios ekonomikos sritimi. Tai sektorius, kuris šiuo metu nėra pakankamai išvystytas ir turi didelį potencialą tiek ekonominiu, tiek aplinkosauginiu požiūriu.

Pasak B. Markausko, labai svarbu skatinti vietinę produkciją ir spręsti iš trečiųjų šalių importuojamos pigesnės produkcijos klausimą. Pasak jo, vienas iš sprendimų galėtų būti antidempingo priemonių taikymas įvežtiniams produktams, o ES bei nacionaliniu mastu pirmiausiai turi būti remiami vietiniai gamintojai. Akvakultūrą reikėtų pripažinti atskira politikos sritimi, numatant jai tinkamą finansavimą ir taip sudarant alternatyvą tradicinei žuvininkystei, taip pat turėtume skatinti inovatyvių finansinių instrumentų naudojimą akvakultūros sektoriaus vystyme, remti investicijas į pažangias technologijas, sudaryti sąlygas privačiojo sektoriaus įsitraukimui, skirti lėšų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, teigė Lietuvos delegacijos Regionų komitete narys.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad sektorius susiduria su specialistų trūkumu, todėl nacionalinės vyriausybės kartu su mokslo institucijomis turi imtis veiksmų sprendžiant kvalifikuotų specialistų rengimo klausimą, taip pat svarbu didinti šalyse veikiančių atsakingų institucijų kompetencijas.

Galutinis nuomonės tvirtinimas planuojamas gruodžio mėnesį vyksiančioje Regionų komiteto plenarinėje sesijoje.

Kategorija:   Naujienos
Atgal