• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybių energinio efektyvumo projektams – dar vienas kvietimas

Savivaldybių energinio efektyvumo projektams – dar vienas kvietimas

2022-07-11 0 13064 Views

Savivaldybės kviečiamos paskutinį kartą pasinaudoti galimybe gauti iki 60 000 eurų finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui teikiant paraiškas projekte „Galimybės Europos miestams“ (angl. EUCF). Tai – Europos Sąjungos (ES) tyrimų ir inovacijų programos “Horizontas 2020” projektas, kuriuo siekiama padėti Bendrijos šalių savivaldybėms įgyvendinti jų turimus energetikos ir klimato srities veiksmų planus.

Iki rugsėjo 30 d. galima teikti paraiškas pagal paskelbtą ketvirtąjį kvietimą savivaldybėms ir jų grupėms gauti finansavimą rengti energinio efektyvumo investicijų koncepcijas. Finansuojama veikla apima techninių ir/ar galimybių studijų rengimą, ekonominės ir finansinės analizės atlikimą, techninius auditus ir panašius veiksmus perėjimo prie švaresnės energijos, pastatų energinio efektyvumo, darnaus judumo, atsinaujinančių išteklių plėtros ir kitose srityse.

Visi galimi pareiškėjai yra suskirstyti į tris regionus. Lietuva kartu su Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovėnija ir Slovakija priklauso Centrinės ir Rytų Europos regionui. Ketvirtojo kvietimo metu numatyta iš šio regiono gautų paraiškų finansavimui atrinkti 22 paraiškas. Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į penkis pagrindinius kriterijus: investicijų dydį, energijos sutaupymo potencialą, valdymo struktūrą, suinteresuotų šalių įtraukimą ir atitikimą projekto tikslams. Pasibaigus ketvirtajam kvietimui bus sudaromas ir rezervinis projektų sąrašas, iš kurio projektai būtų atrenkami finansavimui tuo atveju, jeigu dėl kokių nors priežasčių laimėję pareiškėjai laiku nepasirašytų finansavimo sutarčių.

Lietuvos savivaldybės gana aktyviai dalyvavo ankstesniuose EUCF kvietimuose. Net dviejų savivaldybių paraiškos buvo aukštai įvertintos ir atrinktos finansavimui.

Lietuvos savivaldybių asociacija, siekdama paskatinti Lietuvos savivaldybes aktyviau teikti paraiškas, liepos 12 dieną rengia nuotolinį informacinį seminarą apie paskelbtą kvietimą bei paraiškų pildymo ir teikimo procedūras. Dalyviai registruotis gali el. paštu gabriela.kustan@lsa.lt.

Visa informacija (anglų k.) apie projektą ir paskelbtą kvietimą – oficialioje EUCF projekto interneto svetainėje: https://www.eucityfacility.eu/calls/4th-call.html

Paraiškas teikti galima elektroninėje platformoje (https://fmp.eucityfacility.eu/iss/Check) iki rugsėjo 30 d. Paraiškos teikimas susideda iš dviejų pagrindinių žingsnių: (1) pareiškėjo tinkamumo įvertinimo (https://fmp.eucityfacility.eu/iss/CheckForm) ir (2) pilnos paraiškos pateikimo, jeigu pirmame žingsnyje į visus pateiktus klausimus atsakymas buvo „taip“.

Kontaktai pasiteiravimui apie paskelbtą kvietimą, paraiškų teikimo sąlygas, reikalavimus pareiškėjams ir kitus aktualius klausimus:

Gabriela Kuštan – LSA patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais el.p. gabriela.kustan@lsa.lt

Šarūnas Prieskienis – EUCF projekto šalies ekspertas el.p. sp@ekotermija.lt

EUCF projektą įgyvendina 5 partnerių konsorciumas iš skirtingų Europos šalių: Energy Cities (Prancūzija), Adelphi (Vokietija), Climate Alliance (Vokietija), Enviros (D. Britanija) ir FEDARENE (Belgija).

Kategorija:   Naujienos
Atgal