LSA prezidento pareigas laikinai eis Audrius Klišonis

2023-12-14 0 8942 Views

Šiandien, gruodžio 14 d., Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdyba pritarė Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus prašymui laikinai stabdyti jo kaip asociacijos prezidento įgaliojimus iki kol paaiškės jam pateiktų įtarimų pagrįstumas arba iki artimiausio LSA suvažiavimo.

Laikinai einančiu LSA prezidento pareigas valdyba patvirtino LSA viceprezidentą, Plungės rajono merą Audrių Klišonį.

“Priimu man valdybos suteiktą pasitikėjimą kaip įsipareigojimą tęsti pagrindinius ir svarbiausius LSA darbus – toliau didinti savivaldybių savarankiškumą ir siekti, kad savivaldybės turėtų kuo daugiau galimybių ir įrankių spręsti įvairius klausimus vietoje, atsižvelgus į savo bendruomenių poreikius,“ – sako A. Klišonis.

Pasak jo, LSA misija yra vietos savivaldos stiprinimas, ir šis tikslas asociacijoje vienija įvairių partijų atstovus.

„Dėsiu visas pastangas, kad šioje organizacijoje ir toliau siektume bendrų tikslų, nepaisant politinių nuotaikų ar rinkimų laikotarpio specifikos. Tai visuomet buvo LSA stiprybė ir privalumas, taip dirbdami per pastaruosius ketverius metus pasiekėme labai gerų rezultatų – valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose perdavimo savivaldybėms, didesnių galimybių savivaldybėms vykdyti Europos Sąjungos investicijų projektus, išjudinome Regionų plėtros programos įgyvendinimo procesus,“ – teigia A. Klišonis.

Artimiausias LSA narių atstovų suvažiavimas vyks 2024 metų gegužės mėnesį.

LSA valdybai taip pat buvo pristatyti esminiai šių metų asociacijos veiklos rezultatai bei kitų metų prioritetai. Tarp pastarųjų – savivaldybių savarankiškųjų pajamų šaltinių plėtra, sklandus Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų perdavimas savivaldybėms, regioninio planavimo decentralizavimas, sklandus savivaldybių ir regionų ES investicinių projektų planavimas ir įgyvendinimas, didesnis savivaldybių savarankiškumas valdant savo komunalinius ūkius, pasirengimas įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, socialinių  paslaugų  sistemos finansavimo tobulinimas, negalios reformos įgyvendinimas savivaldybėse, rizikų vertinimas įvairiose pradėtose sveikatos sistemos reformose, didesnis finansavimas keliams, geresnis tarpmiestinis susisiekimo tinklas ir kiti.

 

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal