• Pirmas
  • Naujienos
  • Valstybinės žemės perdavimo dokumentams pasirašyti – trys dienos

Valstybinės žemės perdavimo dokumentams pasirašyti – trys dienos

2024-01-15 0 9586 Views

Savivaldybės turės tik tris darbo dienas pasirašyti valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms priėmimo–perdavimo aktus.

Aplinkos ministerijos teigimu, preliminariai valstybinės žemės priėmimo-perdavimo aktus pasirašymui savivaldybėms planuojama teikti sausio 17 – 23 dienomis. Todėl prašoma užtikrinti, kad šiuose aktuose nurodyti savivaldybių tarybų įgalioti asmenys turėtų galimybę juos pasirašyti.

Vyriausybės patvirtintose Valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise ir jos perdavimo kitiems valstybinės žemės patikėtiniams, pasibaigus savivaldybių patikėjimo teisei į ją, taisyklėse numatoma, kad savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo, gavęs Vyriausybės įgalioto atstovo pasirašytus valstybinės žemės priėmimo–perdavimo aktus, juos pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir grąžina Vyriausybės įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aktų gavimo savivaldybėje dienos.

Siekiant sklandaus valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose perdavimo proceso ir atsižvelgiant į minėtose taisyklėse nustatytus terminus, savivaldybių prašoma iki sausio 16 d. informuoti  Nacionalinę žemės tarnybą (paspaudus šią nuorodą) apie asmenis, kurie kiekvienoje savivaldybėje bus atsakingi už valstybinės žemės priėmimo – perdavimo akto pateikimą pasirašyti savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui, taip pat pasirašyto grąžinimą Nacionalinei žemės tarnybai.

Kilus daugiau klausimų dėl šios procedūros galima kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistes:

Dalią Bernatavičienę, tel. 8 706 85150, el.p. Dalia.Bernataviciene@nzt.lt;

Eglę Černiauskienę, tel. 8 706 85156, el. p. Egle.Cerniauskiene@nzt.lt

 

 

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal