Regionų Komiteto plenarinėje sesijoje: bendros Baltijos šalių pastabos dėl ES regioninės politikos ateities.

2013-02-05 0 1131 Views

Sesiją pradėjo metų pradžioje pirmininkavimą Europos Sąjungai perėmusios Airijos Europos reikalų ministrė Liucinda Kreiton (Lucinda Creighton). Kalboje ji pristatė savo šalies pirmininkavimo prioritetus, regioninės politikos tikslus, krizės pasekmių įveikimo, Europos pilietiškumo bei kitų bendrųjų ES politikos sričių aktualijas.

Šios, 99-osios Regionų Komiteto plenarinės sesijos metu buvo apsvarstyti Komiteto narių parengti nuomonių projektai ir priimtos nuomonės dėl Europos Komisijos komunikato „Europos mokslinių tyrimų erdvė” (COM(2012) 392 final, nuomonės rengėjas – Graikijos atstovas Grigorios Zafeiropoulos); komunikato „Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m. (COM(2012) 286 final, pranešėja- Jelena Drenjanin, Hudingės miesto tarybos narė, Švedija / ELP); nuomonė dėl Komisijos komunikato „Geresnė bendrosios rinkos valdysena” (COM(2012) 259 final, pranešėjas- Markku Markkula, Suomija); nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento „Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas„ (COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD), pranešėjas- István Sértő-Radics, Vengrija); nuomonė dėl Komisijos parengtos žaliosios knygos „Žinios apie jūrą 2020 m. – nuo jūros dugno kartografavimo iki procesų vandenynuose numatymo” (COM(2012) 473 final, pranešėjas- Arnold Hatch, Jungtinė Karalystė); nuomonė dėl Komisijos komunikato „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybės” (COM(2012) 494 final, pranešėjas Adam Banaszak, Lenkija); nuomonė dėl Komisijos komunikato „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas Europos energijos rinkos objektas” (COM(2012) 271 final, pranešėjas Witold Stępień, Lenkija).

Komitetas taip pat priėmė rezoliuciją dėl sanglaudos politikos po 2013 m. teisės aktų rinkinio (pranešėjas – Marek Woźniak, Lenkija), kuriai Baltijos šalių delegacijos RK pateikė bendrus pakeitimus, ir kuriems pritarė tiek pranešėjas, tiek plenarinės sesijos dalyviai. Kitos dvi komiteto plenarinėje sesijoje priimtos rezoliucijos – dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos tvarios ateities ir dėl jaunimo garantijų, susilaukė kur kas mažiau diskusijų. Lietuvos delegacijos narys, G. Paviržis, tiek socialistų partijos pasitarime, tiek ir plenarinėje sesijoje, itin aktyviai gynė šiai nuomonei pateiktus pakeitimus, kuriais reikalaujama nustatyti aukštesnį nei 2,5 procentų dydžio, priklausomai nuo šalies BVP, ES paramos ribojimą, o taip pat, Baltijos šalims bei Vengrijai nustatyti didesnes ES paramos ribas.

Sesijoje taip pat buvo priimtos ir keturios savo iniciatyva parengtos nuomonės: „ES pilietybės stiprinimas: Sąjungos piliečių rinkimų teisių skatinimas” (pranešėjas- György Gémesi, Vengrija); „Didesnės ES, nacionalinių ir subnacionalinių biudžetų sąveikos kūrimas” (pranešėjas- Rhodri Glyn Thomas, Jungtinė Karalystė); 2014–2020 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės (pranešėjas- Jean-Paul Denanot, Prancūzija); nuomonė dėl komunikato „Partnerystė su atokiausiais Europos Sąjungos regionais siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo” (COM(2012) 287 final, pranešėjas- Malcolm Mifsud, Malta) ir dėl komunikato „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas” (COM(2012) 173 final, pranešėja -Maria Luisa Coppola, Italija).

RK sesijoje taip pat buvo priimti ir Komiteto darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, susiję su artėjančia Kroatijos naryste ES, ir poreikiu užtikrinti šios šalies atstovų dalyvavimą ES vietos ir regionų valdžių asamblėjos veikloje. Pažymėtina, jog dėl to, kad pastarojoje ES sutartyje nustatytas maksimalus Regionų Komiteto narių skaičius (350), prisijungus naujai valstybei narei, kai kurioms senesniosioms teks atsisakyti dalies savo atstovų. Šiuo atveju, dėl Kroatijos narystės ES, Lietuvos delegacija RK nuo naujos Komiteto kadencijos pradžios (2015 m.) neteks vienos vietos, ir mūsų šalis turės tik aštuonis atstovus.

Plenarinėje sesijoje savo kuruojamų Komisijos padalinių veiklą ir prioritetus pristatė už konkurenciją atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Choakimas Almunija (Joaquín Almunia).

Atgal