Europos Sąjungos šalių ambasadoriai susitiko su Regionų Komiteto Prezidentu R. Valcarcel Siso aptarti Europos perspektyvas

2013-05-03 0 670 Views

RK Prezidentas, kalbant apie vis dar nepatvirtintą ES biudžetą, ragino, kad kuo greičiau būtų baigtos derybos, kadangi regionams būtinas aiškumas dėl finansinių perspektyvų ir lėšos turi būti prieinamos nuo 2014 m. sausio mėn. Tai ypač aktuali tema Europos savivaldai, nes jie yra pagrindiniai paramos gavėjai ir jau dabar turi planuoti išteklius. Airijos, šiuo metu ES pirmininkaujančios šalies, Ambasadorius Rory Montgomery informavo, kad šiuo metu vyksta diskusijos tarp Europos Parlamento,- bet Tarybos dėl ES biudžeto 2014-2020 m. laikotarpiu, ir Airija tikisi pasiekti politinį susitarimą dar iki savo pirmininkavimo pabaigos, t.y. š.m. birželio mėn. pabaigos.

Lietuvos ambasadorius Raimundas Karoblis pabrėžė, kad pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas bus pasiekti susitarimą dėl ES biudžeto 2014-2020 laikotarpiui, bei susiderėti dėl visų šios finansinės perspektyvos įgyvendinimui skirtų teisės aktų, kurių iš viso yra 59. Ambasadorius pasidžiaugė, kad labai didelės lėšos numatytos sanglaudai, bet tuo pačiu pabrėžė ir atsakomybės dėl lėšų panaudojimo klausimą- „ jau dabar reikia galvoti apie geresnį lėšų planavimą ir investicijas”, sakė Ambasadorius.

Susitikime buvo diskutuota apie „Europa 2020″ strategijos įgyvendinimą ir kitais metais vyksiantį strategijos įgyvendinimo vidurio laikotarpio peržiūrą. Regionų komiteto atstovai vieningai sutarė, kad turi būti peržiūrėti strategijos tikslai, numatyti regioniniai indikatoriai, leisiantys geriau įvertinti padarytą pažangą. Tai susietų teoriją su realiomis regionuose vyksiančiomis investicijomis.

Lietuvos Delegacijos RK pirmininkas A. Abramavičius pritarė, kad regionai jaučia esant rimtų problemų su „Europa 2020″ tikslų įgyvendinimu. Taip pat pasveikino Regionų Komiteto iniciatyva organizuojamas tematines konferencijas Strategijos tikslams pasiekti. Viena tokių konferencijų, skirta energijos išteklių efektyviam panaudojimui, organizuojama Lietuvoje rugsėjo 2-3 dienomis. „Strategijos tikslų įgyvendinimas turi būti susietas su nauja finansine perspektyva, kadangi kaip tik dabar yra pats tinkamiausias laikas- naujo investicijų laikotarpio pradžia sutampa su Strategijos peržiūra, t.y. 2014 m. Regionai nori, kad į jų poreikius būtų atsižvelgta, todėl pritariu, kad reikia numatyti regioninius indikatorius”,- sakė A. Abramavičius.

Susitikime buvo aptartas ir finansinių suvaržymų klausimas. Regionų komiteto prezidentas pastebėjo, kad suvaržymai neturi neigiamai veikti žmonių gerbūvio ir socialinių garantijų. Lietuvos ambasadorius, atsakydamas pabrėžė, kad turi būti išlaikytas balansas tarp finansinės disciplinos, bet Europa šiandien turi gyventi pagal galimybes. Tačiau, pritarė RK Prezidento išsakytai nuomonei, kad nepaisant ekonominio suvaržymo priemonių, Europos piliečiai turi jaustis saugūs ir turi būti išlaikytos darbo vietos bei socialinis žmonių saugumas. Kaip vieną iš sėkmingų augimo taupymo laikotarpių pavyzdžių, R. Karoblis pateikė Lietuvos ir Airijos pažangą mažinant jaunimo nedarbą. Per paskutiniuosius metus jaunimo nedarbas Lietuvoje sumažėjo 4%. Ambasadorius, baigdamas susitikimą pabrėžė, kad „disciplina dėl išlaidų turi likti, bent jau kol kas. Biudžeto disciplina, fiskalinė disciplina yra neišvengiama, ir nors tai nėra greitos priemonės spręsti krizei, bet jos yra būtinos”.

Atgal