100000000000032200000198C3E3C0D6

Lietuvos delegacijoje ES regionų komitete – naujas narys

2014-02-14 0 623 Views

Atsižvelgiant į Lietuvos delegacijos formavimo principus (dešimtį regionų atstovauja devyni tikrieji ir devyni pakaitiniai nariai), V. Jonutis tapo Šiaulių apskritį Regionų komitete atstovaujančios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Daivos Matonienės pakaitiniu nariu bei dalyvaus Regionų komiteto Teritorinės sanglaudos (COTER) bei Aplinkosaugos ir energetikos (ENVE) komisijų veikloje.

Naujasis delegacijos narys paskirtas vadovaujantis naujosiomis, 2011 m. vidaus reikalų ministro patvirtintomis delegacijos formavimo taisyklėmis, išplėtusiomis atstovavimo pagrindą bei suteikusiomis vietą delegacijoje ir Liberalų sąjūdžio atstovams.

Vytautas Jonutis, pakeičiantis savivaldybės tarybos nario mandato pernai metais atsisakiusį ta patį Telšių regioną atstovavusį Telšių rajono savivaldybės tarybos narį Donatą Kaubrį, delegacijos nariu tapo likusiam jos kadencijos laikotarpiui – iki kitų metų sausio 25 d.

Atgal