Pasirašytas LSA ir Vyriausybės susitarimas dėl dvišalio bendradarbiavimo

2018-05-02 0 1824 Views

Šiandien Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis pasirašė Vyriausybės ir Lietuvos Savivaldybių asociacijos susitarimą dėl dvišalio bendradarbiavimo, taip pat bus sudaroma dvišalė komisija.

„Vyriausybės ir Savivaldybių asociacijos dvišalė komisija turi tapti tikru katalizatoriumi, kuris paspartintų savivaldybėms ir regionams aktualių klausimų sprendimą, eliminuojant biurokratines procedūras ir ilgą, dažnai bevaisį susirašinėjimą. Bendromis pastangomis turime siekti ekonominių, socialinių pokyčių regionuose“,- pabrėžė premjeras.

Dvišalė Komisija sudaryta iš centrinės ir iš vietos valdžios atstovų, jie turės kartu įvertinti aktualias problemas, sutarti dėl priimtiniausių sprendimų ir efektyvaus jų įgyvendinimo. Toks bendro darbo principas turėtų užtikrinti žymiai operatyvesnį sprendimų priėmimą, įvairių klausimų sprendimą. Numatyta, kad dvišalei komisijai vadovaus Vyriausybės vadovas.

Susitikimo metu aptartos finansinės savivaldybių problemos. Pabrėžta, kad Vyriausybė vykdo ir vykdys ekonominę politiką, kuri ir toliau skatins Lietuvos ekonomikos augimą, taigi, prisidės prie savivaldybių finansinės situacijos tolimesnio gerėjimo.

Jau nuo 2016 metų savivaldybėms buvo gerokai sumažintos skolinimosi galimybės. Negalėdamos skolintis savivaldybės netenka galimybės gauti kofinansavimo lėšų numatytiems projektams įgyvendinti. Susitikimo metu sutarta, kad Finansų ministerija pateiks ir drauge su LSA apsvarstys minėtų skolinimosi galimybių mechanizmą.

Susitikimo metu aptarti ir su tiesioginiu savivaldybių valdymu susiję klausimai. Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. galioja Seimo narių iniciuotas Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo pakeitimas, kuriame išplėstas atvejų, kuomet gali būti įvedamas tiesioginis valdymas, ratas. Remiantis šiomis nuostatomis Vyriausybėje buvo gauti 3 kreipimaisi dėl tiesioginio valdymo. Kadangi savivaldos teisės įgyvendinimas yra viena iš pamatinių demokratijos vertybių, kiekvienu konkrečiu atveju buvo vertinama, ar laikinas tiesioginis valdymas būtų proporcinga priemonė.

Pabrėžta, kad Vidaus reikalų ministerija šiuo metu rengia Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektą, kuriame bus peržiūrimas reglamentavimas siekiant pašalinti praktikoje išryškėjusias nuostatų taikymo problema ir siekiant užkirsti kelią galimiems savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimo savo teisėmis atvejams.

LR Vyriausybės nuotraukos
Atgal