• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • 2006 m. – 2007 m. Lietuvos savivaldybių darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos strateginio planavimo srityje stiprinimas

2006 m. – 2007 m. Lietuvos savivaldybių darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos strateginio planavimo srityje stiprinimas

2012-01-03 0 778 Views

2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonė ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“

Projekto SFMIS Nr.: BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0017

Projekto vykdytojo pavadinimas: Lietuvos savivaldybių asociacija

 

Projekto pavadinimas: Lietuvos savivaldybių darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos strateginio planavimo srityje stiprinimas


Lietuvos savivaldybių asociacija įgyvendina 2 metų trukmės projektą „Lietuvos savivaldybių darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos strateginio planavimo srityje stiprinimas“, kurį remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Paramos skyrimo projektui sutartis buvo pasirašyta 2006 m. kovo mėn. 10 d.

Projekto įgyvendinimo metu 48 Lietuvos savivaldybių darbuotojai, atsakingi už strateginį planavimą, gilina strateginio valdymo žinias, yra parengta ir įgyvendinama strateginio valdymo ir strategijos įgyvendinimo mokymo-konsultavimo programa bei išleistas strateginio valdymo praktinis vadovas. 96 projekto dalyviams yra teikiamos teorinės žinios, praktiniai įgūdžiai ir konsultacijos, kaip įgyvendinti strategijas, kaip suplanuoti biudžetą pagal strateginiame plane numatytas veiklas, kaip jas susieti su kasdiene savivaldybių veikla ir pan.

Siekiant užtikrinti šio projekto tęstinumą, sukurtas savivaldybių strateginio planavimo specialistų tinklas, kuriame suburti Lietuvos savivaldybių strategai dalinasi naujausia šios srities informacija.

Kategorija:   Projektai
Atgal