• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • 2006 m. – 2008 m. Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas
projektas lsssagu

2006 m. – 2008 m. Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas

2012-01-03 0 945 Views

Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas projektas „Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas”

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ nuo 2006 metų kovo 6 dienos įvykdė projektą „Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“ pagal 2004-2006 m. Bandrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

Projektą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto tikslas:

Pakelti Lietuvos kaimiškųjų seniūnijų seniūnų kvalifikaciją, suteikti jiems naujų įgūdžių, kad jie galėtų sėkmingai atlikti savo pareigas bei sukurti atitinkančią seniūnų poreikius mokymo sistemą.

Projekto tikslinė grupė:

Lietuvos kaimiškųjų seniūnijų seniūnai.

Suplanuoti tiesioginiai projekto pasiekimai:

1. Apmokyti 449 kaimiškųjų seniūnijų seniūnai (iš jų – 150 moterys);
2. Parengtos 12 naujos mokymų programos;
3. Įgytos 12 mokymų modulių žinios;
4. Pravesti mokymai pagal 12 mokymo programų;
5. Sukurta seniūnų darbą palengvinanti mokomoji medžiaga.

 

Projekto rezultatų rodikliai:

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška

Projekto lygmens:

   

Apmokyti seniūnai

vnt.

449

– apmokytos moterys

vnt.

150

Parengta mokymų programos

vnt.

12

Sukurta metodinė medžiaga

vnt.

12

 

Projekto trukmė:

2006 kovas – 2008 kovas

Seniūnų mokymai vyksta pagal šias parengtas mokymo programas:

„Tarpsektorinio/tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir vietinių bendruomenių plėtra“
mokymų metu projekto dalyviai įgaus supratimą apie NVO, valstybinių ir privačių institucijų, žiniasklaidos vaidmenį plėtojant tarpsektorinį bendradarbiavimą ir vietinių bendruomenių stiprinimą. Dalyviai išmoks, kodėl grupiniai sprendimų priėmimo procesai yra efektyviausias būdas spręsti sudėtingas problemas. Seminaro pasėkoje dalyviai bus pasiruošę glaudžiai bendradarbiauti vietinės bendruomenės gyvenime.

„Auditorijos valdymas“
mokymų metu projekto dalyviai išmoks nustatyti ir realizuoti prezentacijų tikslus, efektyviai naudoti prezentacijų įgūdžius ir pozityviai įtakoti auditoriją, susidoroti su stresu. Seminaras padės dalyviams įgyti pasitikėjimo kalbant publikai bei lengviau išspręsti keblias situacijas, į kurias gali patekti bendraudami su auditorija.

„Ryšiai su visuomene ir įvaizdžio kūrimas“
mokymų metu projekto dalyviai sužinos strateginius ir praktinius viešųjų ryšių ir įvaizdžio kūrimo bei palaikymo aspektus, išmoks efektyviai organizuoti bendravimą su žiniasklaida bei perduoti būtiną informaciją visuomenei.

„Darbo organizavimas ir laiko valdymas“
mokymų metu projekto dalyviai galės įvertinti savo panaudojamo laiko efektyvumą – t.y. darbo organizavimą ir laiko valdymą; suvoks, kaip efektyviai organizuoti savo laiką ir darbą, išlavins užduočių delegavimo, pavaldinių darbo organizavimo ir jų laiko valdymo  įgūdžius; suras netinkamo laiko panaudojimo priežastis, įsisavins laiko planavimo principus, lavins savęs stebėjimo įgūdžius bei įgūdžius, kurie didina planų įgyvendinimo tikimybę ir leidžia efektyviau panaudoti savo laiką.

„Efektyvaus vadovavimo programa“
mokymų metu projekto dalyviai susipažins su organizacine kultūra ir ideologijos kūrimo metodikomis, ilgalaikio strateginio planavimo procesu, referentinių grupių identifikavimu, strategijų rengimu, veiksmų planų sudarymu, įgyvendinimu ir priežiūra, idėjų generavimu ir galimybių modeliavimu, modernių metodų diegimu organizacijoje, darbuotojų motyvacijos teorijomis, komandos darbu ir komandos savybėmis.

„Projektų valdymas“
mokymų metu projekto dalyviai išmoks planuoti projektinę veiklą, kurti įgyvendinamų projektų planus naudojantis įvairiomis metodikomis, kurios tinka skirtingose projektuose, taip pat efektyviai valdyti įgyvendinamą projektą ir optimaliai siekti iškeltų tikslų.

„Seniūnas bendruomenės kūrėjas ir lyderis“
mokymų metu projekto dalyviai bus supažindinti su pagrindiniais bendruomenę stiprinančiais bei bendruomenės aktyvumą skatinančiais metodais, bendruomenės lyderiams keliamais reikalavimais bei apmokyti pagrindinių lyderystę lemiančių elgesio su žmonėmis būdų.

„Svarbiausių bendravimo įgūdžių ugdymas“
mokymų metu projekto dalyviai bus supažindinti ir apmokyti pagrindinių efektyvaus bendravimo būdų.

„Konfliktų prevencija ir įveika“
mokymų metu projekto dalyviai išmoks naujausių metodų kaip savalaikiai įvertinti bręstančią konfliktinę situaciją ir taikyti konkrečias priemones ją sąlygojusioms priežastims pašalinti.

„Bendravimas su sunkiais klientais“
mokymų metu projekto dalyviai įgaus konkrečių įgūdžių bendraujant su sunkiais klientais, kurie dažnai tampa ilgalaikiais seniūnų darbo trukdytojais bei neadekvataus skundų nagrinėjimo perkėlimo į įvairias savivaldybės ar vyriausybės institucijos lygį iniciatoriais.

„Seniūno specialiųjų administracinių gebėjimų lavinimas“
mokymų metu projekto dalyviai įgaus papildomų žinių notariniams veiksmams, administracinių protokolų pildymui bei viešųjų pirkimų organizavimui atlikti.

„Kompiuterinio raštingumo programa“
mokymų metu projekto dalyviai susipažins su kompiuterių tipais, jų technine ir programine įranga, kompiuterių tinklais, kompiuterių naudojimu kasdieniniame gyvenime, informacinės visuomenės ypatumais, teisiniais kompiuterinės įrangos naudojimo niuansais.

 

Naudingos nuorodos

Vadovaujančios institucijos tinklapis
Europos komisijos tinklapis
BPD priemonė, pagal kurią gaunama parama
Tarpinės institucijos tinklapis
Įgyvendinančiosios institucijos tinklapis

 

Kontaktai

Projekto vadovas:
Zenonas Streikus
tel. nr. (8 313) 59090
l.p. adresas direktorius@centrasdainava.lt„>direktorius@centrasdainava.lt
 
Kontaktinis asmuo einamiesiems klausimams:
Kristina Zamuškaitė,
tel. nr. (8 313) 59101,
el.p. adresas dainava@centrasdainava.lt„>dainava@centrasdainava.lt

 

Kategorija:   Projektai
Atgal