• Pirmas
  • Veikla
  • Projektai
  • 2009 m. – 2010 m. Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas savivaldybių elektroninės valdžios paslaugų plėtojimo srityje
2009 norvegaiIRT header

2009 m. – 2010 m. Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas savivaldybių elektroninės valdžios paslaugų plėtojimo srityje

2011-12-14 0 1142 Views

Apie projektą

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojekčio Nr. 2NOR/TES-046 „Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas savivaldybių elektroninės valdžios paslaugų plėtojimo srityje“ paprojekčio tikslas – paskatinti savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų skaitmenizavimą ir informacinių technologijų plėtrą Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose ir jų padaliniuose diegiant pažangią šios srities patirtį per Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bei vietos savivaldos asociacijų patirties mainus ir bendradarbiavimą bei sukurti pagrindus nuolatiniam Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių informacinių technologijų specialistų bendradarbiavimui.

Šiuo metu vykstančios Lietuvos vietos savivaldos reformos atskleidė, jog daugelis savivaldybių nėra pasirengusios kokybiškai plėtoti informacines technologijas bei diegti elektronines savivaldybių paslaugas; pagrindiniai sunkumai yra susiję ne su finansiniais ištekliais, o su patirties, problemos ir uždavinių apimties suvokimo trūkumu, menkai išnagrinėta tarptautine patirtimi.

Savo ruožtu Norvegija yra viena lyderių kuriant ir diegiant elektronines vietos valdžios paslaugas. Joje jau šio dešimtmečio pradžioje pilnu pajėgumu buvo įgyvendinta e-savivaldybės strategija.

Šis paprojektis yra orientuotas į Lietuvos savivaldybių administracijų informacinių technologijų padalinių specialistus bei į LSA atstovus, dirbančius informacinių technologijų srityje. Tiesioginė tikslinė grupė – savivaldybių administracijų informacinių technologijų padalinių darbuotojai bei šioje srityje besispecializuojantys vietos savivaldos politikai (viso apie 300 asmenų), netiesioginė tikslinė grupė – sunkiai įvertinama, potencialiai gali apimti visus Lietuvos Respublikos gyventojus bei Lietuvos savivaldybių teikiamomis administracinėmis paslaugomis besinaudojančius šalies svečius.

Paprojektis numato šešias veiklas:

  • Lietuvos savivaldybių administracijų specialistų stažuotę Norvegijoje (Norvegijos vietos ir regionų valdžių asociacijoje bei 2-4 savivaldybėse, kurios konkrečiai bus parinktos paprojekčio įgyvendinimo eigoje);
  • mokomąjį Lietuvos ir Norvegijos vietos savivaldos atstovų seminarą-atvirojo stalo diskusiją informacinių technologijų ir administracinių paslaugų skaitmenizavimo klausimais;
  • Norvegijos elektroninės savivaldybės kūrimo patirties adaptavimo ir perkėlimo Lietuvoje galimybių studijos parengimą;
  • Lietuvos bei Norvegijos savivaldybių informacinių technologijų bei elektroninių savivaldybių administracinių paslaugų specialistų bendradarbiavimo strategijos parengimą;
  • konferenciją, kurioje būtų pristatoma Norvegijos patirtis bei bendradarbiavimo galimybės Lietuvos savivaldybėms;
  • nuolatinio Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių informacinių technologijų bei elektroninių savivaldybių administracinių paslaugų specialistų bendradarbiavimo tinklo sukūrimą.

Įgyvendinus paprojektį visų Lietuvos savivaldybių informacinių technologijų ir savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų skaitmenizavimo specialistai turės galimybę susipažinti su Norvegijos patirtimi formuojant, diegiant ir įgyvendinant savivaldybių elektronines paslaugas, ši geroji patirtis bus pristatyta tam skirtoje konferencijoje, bus parengta Norvegijos patirties adaptavimo ir diegimo Lietuvoje galimybių studija, Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimo informacinių technologijų ir savivaldybių teikiamų skaitmeninių administracinių paslaugų strategija, kurioje bus įvardijamos svarbiausi poreikiai ir veiklos kryptys, bus sukurta nuolatinė abejų šalių specialistų bendradarbiavimo struktūra – savivaldybių informacinių technologijų ir administracinių paslaugų skaitmenizavimo specialistų tinklas.


Paprojekčio medžiaga:

Baigiamosios paprojekčio „Konferencijos savivaldybių IRT specialistams 2010” pranešimų skaidrės:

1.Standartų svarba viešajame sektoriuje (ISA programa), .PPT 6702 KB
2.Organizacijų IRT infrastruktūros planavimas ir valdymas, .PPT 3473 KB
3.Norvegijos e.Savivaldybės strategijos „eKommune 2009-2013“ pristatymas, .PPT 12323 KB
4.Lietuvos „eSavivaldybė 2014“ strategijos projekto pristatymas, .PPT 1329 KB
5.Elektroninių paslaugų koncepcija bei saugumo iššūkiai jas teikiant [1 dalis], .PPT 4794 KB
6.Elektroninių paslaugų koncepcija bei saugumo iššūkiai jas teikiant [2 dalis], .PPT 3913 KB
7.Kauno miesto savivaldybės patirtis, .PPT 1862 KB
8.Informacinės sistemos paslaugų tarnyba, .PPT 905 KB
9.Informacijos telefonu teikimas ir kontaktų centrų paslaugos viešajam sektoriui, .PPT 3860 KB

Į lietuvių kalbą išversti Norvegų IRT srities dokumentai:

1. Strategija „e.Norvegija 2009”, PDF 489KB
2. Strategija „e.Savivaldybė 2012”, PDF 5317KB
3. Bendroji savivaldybių sektoriaus architektūra, PDF 992KB
4. Savivaldybių bendradarbiavimo IRT srityje gairės, PDF 225KB
5. Sorum savivaldybės IRT strategija, PDF 430KB
6. Bergen savivaldybės Į paslaugas orientuotos architektūros (SOA) koncepcija, PDF 5263KB

Paprojekčio metu parengti leidiniai:

1. Norvegijos patirties savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę srityje adaptavimo, perkėlimo ir diegimo Lietuvoje galimybių studija. Lietuvos e-savivaldybės strategijos metmenys., PDF, 280KB
2. Apie informacines ir ryšių technologijas savivaldybėje paprastai. Atmintinė savivaldybių administracijos vadovams., PDF, 2800KB


Nuorodos:


Kontaktai:

Projekto vadovas:

Arūnas Gražulis

Tel. (8 5) 212 2958
arunas.grazulis (eta) lsa.lt

Projekto dalyviai:

Lietuvos savivaldybių asociacija
T. Vrublevskio g. 5, LT-01100 Vilnius
(85) 261 6063
(85) 2615366
bendras (eta) lsa.lt
https://www.lsa.lt
 
Norvegijos savivaldybių asociacija
Haakon VII’s gate 9, N-0116 Oslo, Norway
(00 47) 24 13 26 00
(00 47) 22 83 22 22
ks (eta) ks.no
http://www.ks.no/u/English/  
 
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Pulko g. 21, LT-62133 Alytus
(8 315) 55 530
(8 315) 74 716
sekretore (eta) arsa.lt
http://www.arsa.lt  
 
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Rotušės a. 4, LT-62133, Alytus
(8 315) 55 111
(8 315) 55 192
alytus (eta) ams.lt 
http://www.ams.lt   
 
Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(8 37 ) 422 608
(8~37) 425 452
info (eta) kaunas.lt
http://www.kaunas.lt
 
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai
(8 347) 69 500
(8 347) 61 125
info (eta) kedainiai.lt
http://www.kedainiai.lt 
 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai
(8 46) 452 545
(8 46) 472 005
savivaldybe (eta) klaipedos-r.lt
http://www.klaipedos-r.lt 
 
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, LT-67106, Lazdijai
(8 318) 66108
(8 318) 51351
info (eta) lazdijai.lt
http://www.lazdijai.lt  
 
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys
8 45 501350
8 45 501352
savivaldybe (eta) panevezys.lt  
http://www.panevezys.lt


IRT specialistų tinklas

Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių informacinių technologijų bei elektroninių savivaldybių administracinių paslaugų specialistų bendradarbiavimo tinklo kontaktai, PDF, 130KB.

 2009 norvegaiIRT footer

Kategorija:   Projektai
Atgal