2009 baltarusiai header

2009 m. Projektas “Parama vietos savivaldos raidai Baltarusijoje”

2012-01-16 0 1044 Views

2009 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su partneriais – vietos savivaldos srityje aktyviai veikiančia Baltarusijos nevyriausybine organizacija „Leono Sapiegos fondas“ įgyvendino vystomojo bendradarbiavimo projektą „Parama vietos savivaldos raidai Baltarusijoje“.

Šios bendros iniciatyvos tikslas – prisidėti sprendžiant esmines Baltarusijos vietos savivaldos problemas. Šioje šalyje per beveik dvi dešimtis nepriklausomybės metų taip ir nebuvo sukurta nepriklausoma ir savarankiška vietos savivaldos struktūra, savivaldybės neturi tiek administracinių įgaliojimų savarankiškai spręsti jų teritorijoje gyvenančių piliečių problemas, tiek ir finansinių galimybių savarankiškai planuoti savo biudžetus, dėl ko yra visiškai priklausomos nuo centrinės valdžios malonės. Menkas Baltarusijos savivaldybių galias dar labiau apriboja atstovaujamosios jų institucijos nebuvimas – nepaisant keleto mėginimų, šalyje taip ir nebuvo įkurta savivaldybių asociacija.

Pažymėtina, jog projektas „Parama vietos savivaldos plėtrai Baltarusijoje“ buvo įgyvendinamas itin svarbiu laikotarpiu, kai Baltarusijoje buvo rengiamas naujo savivaldybių įstatymo projektas, kuriuo siekiama dar labiau apriboti vietos valdžios institucijų teises, tačiau tuo pat metu pradėjo ryškėti oficialiojo Minsko ketinimai leisti įsteigti šios šalies savivaldybių asociaciją bei atlikti kitus veiksmus, reikalingus užtikrinti šalies vietos savivaldos atstovavimui Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese..

Tokios padėties kontekste Lietuvos geroji patirtis kuriant vietos savivaldos sistemą, ginant ir plėtojant savivaldybių teises, vystant dialogą su nacionalinė vyriausybe, įtraukiant piliečius į sprendimų priėmimą vietos lygmeniu, kiti pasiekimai bei padarytos klaidos yra geras pavyzdys Baltarusijos kolegoms.

Projektas apėmė mokomuosius seminarus Baltarusijos vietos savivaldos politikams bei nevyriausybinių organizacijų atstovams, vietos savivaldos veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Europos Tarybos dokumentų vertimą į rusų kalbą, rekomendacijų Baltarusijos Respublikos vietos savivaldos įstatymui parengimą bei leidybinę ir informacinę veiklą.

Per trumpą projekto įgyvendinimo laikotarpį Minske bei Mogiliove surengtuose seminaruose Lietuvos vietos savivaldos ekspertai pristatė mūsų šalies patirtį įtvirtinant savivaldybių teises, įtraukiant vietos gyventojus į sprendimų priėmimą, užtikrinant vietos savivaldos ekonominius pagrindus, formuojant regioninę politiką, organizuojant teritorijų planavimą, komunalinių paslaugų teikimą, kitas savivaldybių paslaugas. Projekte dalyvavę Baltarusijos vietos savivaldos specialistai, mokslininkai, praktikai aptarė vietos savivaldos raidos perspektyvas, savivaldybių teikiamų paslaugų organizavimo problematiką.

Mokomojo vizito Lietuvoje metu projekto dalyviai – Baltarusijos vietos savivaldos politikai, administracijų specialistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai lankėsi Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Lietuvos Respublikos Seimo valstybės ir savivaldybių reikalų komitete, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio reikalų ministerijose, Vilniaus miesto ir Ignalinos rajono savivaldybėse, seniūnijose, Šilumos tiekėjų asociacijoje.

Įgyvendindami projektą Lietuvos ir Baltarusijos specialistai parengė rekomendacijas dėl Baltarusijos Respublikos vietos savivaldą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, reikalingų tam, kad šios teisės normos atitiktų Europos Vietos savivaldos chartiją bei kitus šios srities Europos Tarybos dokumentus. Šias rekomendacijas, kartu su Lietuvos vietos savivaldos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąvadu bei Europos Tarybos rekomendacijų dėl vietos savivaldos asociacijų veiklos rinkiniu (angl. Council of Europe Toolikit on Associations of Local Authorities) numatoma išleisti atskiru baltarusių vietos savivaldos atstovams skirtu leidiniu.

Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo programa siekiama prisidėti prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės kaimyniniuose regionuose plėtojimo; aktyvinti politinius, kultūrinius, ekonominius ir socialinius ryšius su regiono valstybėmis; didinti Lietuvos vaidmenį formuojant ir įgyvendinant tarptautinių organizacijų politiką regione ir taip stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą. Daugiau informacijos apie programą galima rasti jos interneto svetainėje http://www.orangeprojects.lt/


Projekto medžiaga:

2009 baltarusiai footer

Kategorija:   Projektai
Atgal