• Pirmas
 • Veikla
 • Projektai
 • 2010 m. – 2012 m. Lietuvos pareiškėjų vystomasis švietimas (angl. Development education reaching out Lithuanian local players)

2010 m. – 2012 m. Lietuvos pareiškėjų vystomasis švietimas (angl. Development education reaching out Lithuanian local players)

2012-05-30 0 1084 Views

Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Nacionaline nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma ir Suomijos vietos ir regionų valdžių sąjunga (suom. Kunntalitto) įgyvendino Europos Sąjungos išorinės pagalbos agentūros EuropeAid finansuojamą projektą „Lietuvos pareiškėjų vystomasis švietimas“ (angl. Development education reaching out Lithuanian local players).

Pagrindiniai projekto tikslai – nustatyti visuomenės informavimo ir pasirengimo dalyvavimui vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvose lygį pasitelkiant švietimo, jaunimo ir bendruomenės lyderius, parengti rekomendacijas dėl nacionalinės švietimo vystymo strategijos bei suteikti Lietuvos pareiškėjams žinias, perduoti gerąją Lietuvos ir užsienio patirtį, užtikrinti potencialių Lietuvos pareiškėjų kvalifikaciją, reikalingą sėkmingam dalyvavimui Europos Sąjungos ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos iniciatyvose.

Projekto įgyvendinimo eigoje atliekamo sociologinio tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į vystomojo bendradarbiavimo problematiką, remiantis jo išvadomis parengta potencialių Lietuvos pareiškėjų mokymo programa, taip pat rekomendacijos nacionalinei vystomojo švietimo programai. Šių dokumentų pagrindu bus rengiami mokymai potencialiems vystomojo bendradarbiavimo pareiškėjams – savivaldybių administracijų atstovams, nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenių lyderiams, mokytojams, jaunimui, taip pat organizuojami kvalifikacijos vystomo bendradarbiavimo klausimais kėlimo vizitai pas Suomijos partnerius.

2011 m. rugpjūčio mėn., buvo paskelbtas mažųjų vystomojo bendradarbiavimo subsidijų konkursas.

Viso buvo gauta 18 paraiškų. Atlikus vertinimą finansavimas skirtas šių pareiškėjų paraiškoms:

 • Klaipėdos regiono moterų informacijos centro, Klaipėda, projektui „Tvaraus vystymosi kompetencijų stiprinimas Klaipėdos apskrityje”
 • Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”, Vilnius, projektui „Pagalba kaimynams kovoje su nepriteklium”
 • VšĮ „Pažangos keliu”, Šiauliai, projektui „Šiaulių regiono nevyriausybinių organizacijų vystomasis bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybėmis”
 • Kultūros centras „In Actio”, Vilniaus r. – „Veik – žmogaus teisių ugdymas”
 • VšĮ „Baltijos regiono iniciatyvos”, Klaipėda – projektui „www.vystomasisbendradrabiavimas.lt”
 • VšĮ šeimos centras „Kartu saldu”, Vilnius – projektui „Tai kas jungia”
 • VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje”, Vilnius projektui „Vystomasis bendradarbiavimas psichikos sveikatos srityje”
 • VšĮ „Rytų Europos studijų centras”, Vilnius, projektui „Vystomasis bendradarbiavimas Šiaurės ir Baltijos regiono valstybėse: gerosios praktikos tarp NVO sklaida ir tinklaveikos kūrimas”
 • VšĮ „Baltijos paramos fondas, Vilnius, projektui „Kompaktiška informacija apie vystomojo bendradarbiavimo galimybes”
Kategorija:   Projektai
Atgal