Pasirinkto mėnesio archyvas: rugpjūčio 2013

Kultūros savivaldos kolegijai- 20

by 2013-08-30 0

Vasaros pabaiga asociacijai „Kultūros savivaldos kolegija“, vienijančiai aktyviausius savivaldybių administracijose dirbančius kultūros skyrių vadovus, dovanojo 20-ąjį jubiliejų. Vyko aktyvios diskusijos, kaip jis bus paminėtas, apie ką bus kalbama. „O kalbėjome apie kultūros vadybininką, žmogų, valstybės tarnautoją, kurio kasdienis darbas galbūt ir nepastebimas, bet labai svarbus. Ir tokių žmonių, tarsi švyturių, yra daugelyje savivaldybių. Tai pamatėme ir renginio, skirto asociacijos 20-mečiui, metu“, – redakcijai sakė asociacijos kanclerė Vilma Griškevičienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja. – Šventėme jį netradiciškai, susitelkę į bendraminčių būrį, kuris geba pasidžiaugti pasiekimais ir savo partneriais, pamatyti savo kolegų darbus, dalyvauti „protų mūšyje“ ir linksmai parungtyniauti dainomis su marių Bangpūčio“.

Plačiau

Jono Vileišio premijos konkursas

by 2013-08-26 0

   Visos Lietuvos žiniasklaidos atstovus ir autorius kviečiame dalyvauti konkurse Jono Vileišio premijai gauti.

Šios premijos tikslas – nukreipti aštrias žurnalistų plunksnas ne tik į savivaldos negeroves, bet ir pakviesti juos informuoti apie gerus vietos savivaldos darbus, stiprinti vietos savivaldą, kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą. Mes visi esame bendruomenės ir tuo pačiu vietos savivaldos dalis, visi gyvename vienoje iš šešiasdešimties savivaldybių, iš kurių ir susideda mūsų mažas kraštas – Lietuva. 

Plačiau

Susitikime su Ministru Pirmininku aptarti savivaldybėms aktualūs švietimo ir biudžeto formavimo klausimai

by 2013-08-23 0

2013 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų susitikime su Ministru Pirmininku aptarti šie savivaldybėms aktualūs klausimai: Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo bei savivaldybių biudžeto formavimo klausimai.

     2013.08.22-2     2013.08.22-3

Plačiau

Pirmą kartą Vilniuje posėdžiaus Regionų komiteto biuras

by 2013-08-22 0

Š.m. rugsėjo 3 d. pirmą kartą Vilniuje posėdžiaus pagrindinė vykdančioji Europos Sąjungos Regionų komiteto institucija – Biuras. Biuras į savo posėdžius paprastai renkasi aštuonis – devynis kartus į metus, o kartą į pusmetį susirenka pirmininkaujančioje valstybėje narėje. Tokie išvažiuojamieji posėdžiai yra puiki galimybė valstybėms geriau supažindinti kitų ES valstybių narių vietos ir regionų valdžių atstovus su konkrečia, joms aktualia problematika, taip užsitikrinant didesnę paramą priimant sprendimus ES lygmeniu.

Plačiau

Diskusija dėl vietos ir regionų valdžių indėlio į ES Rytų partnerystės politiką

by 2013-08-22 0

Europos Sąjungos valstybių narių ir šešių rytinių ES partnerių valstybių vietos ir regionų valdžių atstovus vienijanti institucija – Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžių konferencija (CORLEAP) š.m. rugsėjo 3 d. Vilniuje rinksis į trečiąjį kasmetinį susitikimą.

Ši institucija, kurioje po 19 narių atstovauja ES valstybes nares (Regionų komiteto nariai), o 19 – šešių rytinių ES kaimynių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos) vietos ir regionų valdžios institucijas, svarsto su ES išorės politikos aspektais susijusius klausimus, teikia rekomendacijas kaip sustiprinti žmogiškuosius bei institucinius ryšius abipus išorinės ES sienos.

Plačiau

Vilniuje posėdžiaus ES Regionų komiteto Aplinkosaugos komisija

by 2013-08-21 0

Diskusijos dėl Europos plastiko atliekų strategijos, ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos, žaliosios Europos infrastruktūros apsauga ir kapitalo panaudojimas jos apsaugai, Europos kosmoso pramonės politikos ateitis – tokias pagrindinės temas š.m. rugsėjo 2 d. aptars pirmą kartą Vilniuje susirinksianti Europos Sąjungos Regionų Komiteto Aplinkos apsaugos komisija.

Plačiau

Regionų komiteto konferencija darnios energetikos plėtros klausimais

by 2013-08-21 0

Siekdamas prisidėti prie Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimo, ES Regionų komitetas š.m. rugsėjo 2 d. Vilniuje organizuoja konferenciją „Vietos plėtros perspektyvos siekiant tvaraus energetikos sektoriaus – strategija „Europa 2020″ ir ne tik“. Šis renginys skirtas plačiau visuomenei pristatyti iššūkius su kuriais susiduriama siekiant strategijos „Europa 2020″ tikslų – iki 2020 m. sumažinti anglies dvideginio emisijas 20% lyginant su 1990 m. lygiu, pasiekti, kad bent 20% energijos būtų gaminama iš atsinaujinančių šaltinių bei 20% padidinti energetikos efektyvumą.

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal