Regionų komiteto Europos konservatorių reformistų politinės frakcijos posėdyje bus aptartas vietos ir regionų valdžių vaidmuo ES energetikos politikoje

by 2013-11-19 0

Europos Sąjungos savivaldybių ir regionų vadovai, atstovaujantys Regionų Komiteto Europos Konservatorių reformistų politinę grupę, šios grupės vicepirmininkės Šiaulių m. tarybos narės Daivos Matonienės kvietimu atvyksta į pirmąjį savo išvažiuojamąjį posėdį Vilniuje lapkričio 19-20 dienomis.

Konferencijoje „Energetikos saugumas ir atsinaujinantys energetikos ištekliai Europos Sąjungoje” bus aptariamos Europos energetikos aktualijos, darnios energetikos, vietinių išteklių įsisavinimo, energijos ir jos išteklių tiekimo saugumo, Lietuvai itin aktualūs energetikos tinklų sujungimo bei kiti klausimai.

Plačiau

LSA direktorė Baltijos jūros strategijos forume pristatė savivaldybių vaidmenį

by 2013-11-15 0

Lapkričio 11-12 d. vykusiame viename svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginių – Baltijos jūros regiono strategijos metiniame forume, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė pristatė vietos savivaldos ir Lietuvos savivaldybių indėlį į šios strategijos įgyvendinimą.

Renginyje, į kurį susirinko daugiau nei keturi šimtai dalyvių iš visų Baltijos jūros regiono valstybių, taip pat kitų ES valstybių narių, ES institucijų, buvo aptariama daugiašalio bendradarbiavimo problematika, Europos Sąjungos vaidmuo skatinant bendras iniciatyvas Baltijos jūros regione, formuojant šį regioną kaip patrauklų gyventi ir konkurencingą pasauliniu mastu.

Plačiau

Europos Liaudies partijos politinė grupė Regionų komitete Kaune aptarė energetinio saugumo Lietuvoje ir Europoje situaciją ir perspektyvas

by 2013-10-21 0

Europos Sąjungos savivaldybių ir regionų vadovai, atstovaujantys dešiniosios pakraipos partijas – Regionų komiteto Europos liaudies partijos (EPP) politinės grupės nariai Kauno miesto savivaldybės mero Andriaus Kupčinsko kvietimu spalio 17-18 d. Kaune aptarė Europos energetikos politiką, energetinio saugumo, energetikos tinklų sujungimo bei kitus klausimus.

Vienos didžiausių Europos Sąjungos Regionų komiteto politinių grupių – EPP frakcijos išvažiuojamasis posėdis ir seminaras vyko Kauno ryšių istorijos muziejuje, kuriame gausiam Lietuvos žurnalistų būriui buvo organizuota ir spaudos konferencija.

2013.10.18-2     2013.10.18-3     2013.10.18-1         

Plačiau

Lietuvos Pirmininkavimo interaktyvi paroda „Lietuva Europoje ir Europa Lietuvoje” ir Regionų komitete

by 2013-10-04 0

Paroda skirta pristatyti Lietuvą per įdomias bei netikėtas istorines, kultūrines, ekonomines sąsajas su visomis Europos Sąjungos valstybėmis bei naująja nare Kroatija. Kiekvieną sąsają atspindi specialiai sukurtas objektas (skulptūra), patalpintas į permatomą šešiakampę dėžę, primenančią bičių korio akutę, o visos 28 dėžės sudėtos į bičių korio formos interaktyvų stendą, simbolizuojantį visų Europos Sąjungos šalių „suneštas” geriausias idėjas.2013.10.04-1

Paroda kels smalsumą tarsi galvosūkis, nes Lietuvos sąsajos su kitomis Europos valstybėmis yra netikėtos ir galbūt dažnai nežinomos. Kiekvieną sąsajos objektą galima apžiūrėti iš įvairių kampų, jį paliesti, o interaktyviame ekrane sužinoti sąsajos istoriją bei kodėl ją įprasmina tam tikri objektai.

Plačiau

Lietuvos pirmininkavimas ES- Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Lietuvos delegacija Regionų komitete pristato Lietuvą Europai per garsaus fotomenininko R. Požerskio darbus

by 2013-09-12 0

                   pozerskis 1 2-600 pozerskis2 2-600            

Lietuvą – mes mylime

Lietuvos pirmininkavimo regioninė ir savivaldos dimensija pristatoma garsaus fotomenininko Romualdo Požerskio foto darbų paroda Regionų Komitete (Belgija, Briuselis), kuri veiks iki spalio 3 dienos. Parodos ekspozicijoje daugiau nei dvi dešimtys fotografijų vaizduojančių Lietuvos miestus, gamtos grožį ir simbolius.                                          

Plačiau

Užsienio reikalų viceministras sveikina didėjantį vietos valdžios įsitraukimą į Rytų partnerystę

by 2013-09-05 0

Rugsėjo 3 d. Vilniuje įvyko Rytų partnerystės Regionų ir vietos valdžios konferencija, kurios dalyviai priėmė politines rekomendacijas artėjančiam Rytų partnerystės Viršūnių susitikimui Vilniuje lapkričio mėnesį. Konferencijos dalyvius pasveikino užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas, kuris džiaugėsi didėjančiu regionų ir vietos valdžių įsitraukimu į Rytų partnerystės įgyvendinimą.

Plačiau

Miestai ir regionai remia Europos Sąjungai pirmininkaujančios Lietuvos energetikos srities planus ir raginimą racionalizuoti vietos lygmens investicijas

by 2013-09-05 0

Regionų komiteto Pirmininkas Ramón Luis Valcárcel Siso Vilniuje vykusioje konferencijoje dėl tausaus išteklių naudojimo pabrėžė ES energijos rinkos svarbą stengiantis įveikti krizę. Kalbėdamas šiame renginyje, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Pirmininkas R. L. Valcárcel Siso tvirtino, jog būtina skubiai sudaryti daug palankesnes sąlygas, kad visoje Europoje vietos ir regionų lygiu būtų galima gerokai daugiau investuoti į energetiką.

Plačiau

Pirmą kartą Vilniuje posėdžiaus Regionų komiteto biuras

by 2013-08-22 0

Š.m. rugsėjo 3 d. pirmą kartą Vilniuje posėdžiaus pagrindinė vykdančioji Europos Sąjungos Regionų komiteto institucija – Biuras. Biuras į savo posėdžius paprastai renkasi aštuonis – devynis kartus į metus, o kartą į pusmetį susirenka pirmininkaujančioje valstybėje narėje. Tokie išvažiuojamieji posėdžiai yra puiki galimybė valstybėms geriau supažindinti kitų ES valstybių narių vietos ir regionų valdžių atstovus su konkrečia, joms aktualia problematika, taip užsitikrinant didesnę paramą priimant sprendimus ES lygmeniu.

Plačiau

Diskusija dėl vietos ir regionų valdžių indėlio į ES Rytų partnerystės politiką

by 2013-08-22 0

Europos Sąjungos valstybių narių ir šešių rytinių ES partnerių valstybių vietos ir regionų valdžių atstovus vienijanti institucija – Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžių konferencija (CORLEAP) š.m. rugsėjo 3 d. Vilniuje rinksis į trečiąjį kasmetinį susitikimą.

Ši institucija, kurioje po 19 narių atstovauja ES valstybes nares (Regionų komiteto nariai), o 19 – šešių rytinių ES kaimynių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos) vietos ir regionų valdžios institucijas, svarsto su ES išorės politikos aspektais susijusius klausimus, teikia rekomendacijas kaip sustiprinti žmogiškuosius bei institucinius ryšius abipus išorinės ES sienos.

Plačiau

Vilniuje posėdžiaus ES Regionų komiteto Aplinkosaugos komisija

by 2013-08-21 0

Diskusijos dėl Europos plastiko atliekų strategijos, ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos, žaliosios Europos infrastruktūros apsauga ir kapitalo panaudojimas jos apsaugai, Europos kosmoso pramonės politikos ateitis – tokias pagrindinės temas š.m. rugsėjo 2 d. aptars pirmą kartą Vilniuje susirinksianti Europos Sąjungos Regionų Komiteto Aplinkos apsaugos komisija.

Plačiau
  • 1
  • 2
Atgal