baneris EU2013.LT

Užsienio reikalų viceministras sveikina didėjantį vietos valdžios įsitraukimą į Rytų partnerystę

2013-09-05 0 763 Views

 

„Be stiprios, gyvybingos ir aktyvios vietos ir regioninės valdžios neįmanomos sėkmingos reformos Rytų Europoje. Regionų ir vietos valdžių konferencijos rekomendacijos Rytų partnerystės viršūnių susitikimui Vilniuje yra pavyzdys kaip ES iniciatyvas galima priartinti prie piliečių”, – sakė viceministras.

Regionų ir vietos valdžios konferencija pastaruosius dvejus metus akcentavo viešojo administravimo reformą, fiskalinę decentralizaciją ir teritorinį bendradarbiavimą. Šios veiklos pagrindu ir buvo suformuluotos rekomendacijos ES institucijos ir valstybėms. Regionų ir vietos valdžios konferencija teigia, jog siekiant priartinti ES Rytų partnerystės iniciatyvą prie piliečių, būtina aktyviau įtraukti į jos planavimą ir įgyvendinimą vietos valdžios institucijas ir jų atstovus.

Rytų partnerystės Regioninės ir vietos valdžios konferencija (angl. CORLEAP) įsteigta 2011 metais pasiūlius Regionų komitetui, kuris yra patariamasis ES organas, atstovaujantis vietos ir regionų valdžios institucijoms. Konferenciją sudaro 18 Regionų komiteto atstovų ir 18 Rytų partnerystės valstybių regioninės ir vietos valdžios atstovų. Konferencijai kartu pirmininkauja po vieną ES ir Partnerystės šalių atstovą (šiuo metu – Regionų komiteto prezidentas Ramónas Luisas Valcárcelis Siso ir Kišiniovo meras Dorinas Chirtoaca). Lietuvai CORLEAP atstovauja Lietuvos savivaldybių asociacija.

Konferencijos tikslas – sustiprinti ES ir Rytų partnerystės valstybių vietos valdžių bendradarbiavimą ir priartinti Rytų partnerystės iniciatyvą prie gyventojų.

Atgal